Насловна / Конкурси и увиди јавности

КонкурсиОБАВЕШТЕЊЕ


Актуелни огласи за изборе у звања могу се наћи на сајту Националне службе за запошљавање, публикација "Послови".
датум објаве: 18 Jan 2023
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време
др Давор Крижановић
Специјализације
Јавна одбрана уже специјалистичког рада из
ИНТЕНЗИВНЕ МЕДИЦИНЕ под називом "Прогностички
значај примене бодовних система у одређивању
интрахоспиталног морталитета COVID – 19 болесника у
јединици интензивног лечења"
Институт за здравствену заштиту
деце и омлавине, IV спрат, сала за
састанке
30 Mar 2023
12:00
др Чила Демеши Дрља
Специјализације
Јавна одбрана уже специјалистичког рада из Дечје
физијатрије под називом "Фактори ризика за
настанак церебралне парализе"
Медицински факултет Нови Сад,
учионица бр.8 у приземљу, бивша
учионица Здравствене неге
05 Apr 2023
11:00
др Растислава Красник
Специјализације
Јавна одбрана уже специјалистичког рада из Дечје
физијатрије под називом "Квалитет живота деце на
хоспиталном (ре)хабилитационом лечењу"
Медицински факултет Нови Сад,
учионица бр.8 у приземљу, бивша
учионица Здравствене неге
05 Apr 2023
12:00
АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ
Докторска
дисертација
„АНТИТУМОРСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ И УТИЦАЈ НА
МИТОХОНДРИЈСКУ РЕСПИРАЦИЈУ L-КАРНОЗИНА И ЊЕГОВИХ
ФОРМУЛАЦИЈА ПРИМЕЊЕНИХ НА КОНТИНУИРАНИМ
ЋЕЛИЈСКИМ ЛИНИЈАМА“
Амфитеатар 2 Медицинског
факултета
12 Apr 2023
10:30
др Дане Кртинић
Специјализације
Јавна одбрана уже специјалистичког рада из
МЕДИЦИНЕ БОЛА под називом " Антидолорозни ефекти
опиоидне фармакотерапије и палијативне зрачне
терапије онколошких пацијантикиња са
метастатским карциономом дојке у коштаном
систему"
Клинички центар Војводине,
Библиотека на Клиници за
анестезију, интензивну терапију
и терапију бола
19 Apr 2023
12:00

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисија