Насловна / Конкурси и увиди јавности

КонкурсиОБАВЕШТЕЊЕ


Актуелни огласи за изборе у звања могу се наћи на сајту Националне службе за запошљавање, публикација "Послови".
датум објаве: 18. 1. 2023.
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време
Др Татјана Илић
Специјализације
Породична предиспозиција за појаву метаболичког
синдрома код адолесцената
Клинички центар Војводине -
канцеларија секретарице на
Ендокринологији (Наставно
научни центар)
4. 6. 2024.
12:30
ЈОВАНА ДРЉАЧА-ЛЕРО
Докторска
дисертација
„Утицај диазепама, темозоломида и њихове
комбинације на експресију ГАБА-А рецепторских
субјединица и прогностичких маркера у in vitro и in vivo
моделима глиобластома“
Амфитеатар 4 нова зграда
Медицинског факултета
6. 6. 2024.
13:00
Др Тибор Будаи
Специјализације
Анализа учесталости и особина АКС код младих
особа до 35 година хоспитално лечених у ИКВБВ од
2005-2020 године
Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине, сала за
састанке на V спрату
12. 6. 2024.
12:00
Др Стеван Коруга
Специјализације
Опоравак систолног лонгитудиналног стрејна и
повезаност са дијастолном функцијом леве коморе
након валвуле код аортне стенозе
Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине, сала за
састанке на V спрату
14. 6. 2024.
9:00

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисија