Насловна / Конкурси и увиди јавности

Конкурси
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време
ЈОВАНА СЕЛАКОВИЋ
Докторска
дисертација
ПОРЕЂЕЊЕ ЈАЧИНЕ ВЕЗЕ ДЕНТАЛНИХ АДХЕЗИВА ИЗМЕЂУ
КОМПОЗИТА И ГЛЕЂИ ЗУБА У IN VITRO УСЛОВИМА
Свечана сала Медицинског
факултет
18 Aug 2022
11:00
МАРИНА ДОКИЋ
Докторска
дисертација
JAK2V617F мутација и настанак тромбозних
компликација код болесника са есенцијалном
тромбоцитемијом
Свечана сала Медицинског
факултета
18 Aug 2022
13:00 часова
ДРАГИЦА БУЛАЈИЋ
Докторска
дисертација
„Биокомпатибилност, цитотоксичност и
остеоиндуктивност различитих коштаних заменика
на матичним ћелијама пулпе млечних зуба“
Свечана сала Медицинског
факултета
02 Sep 2022
12:00 часова
ИГОР СПАСИЋ
Докторска
дисертација
„Специфичности хемостазног механизма код
оболелих од SARS-CoV-2 вирусне инфекције“
Свечана сала Медицинског
факултета
06 Sep 2022
12:00 часова
др Емил Томас
Специјализације
Јавна одбрана уже специјалистичког рада из
Судске психијатрије под називом " Компаративна
анализа две групе починилаца кривичних дела,
алкохоличара и групе психотичних, којима је
изречена мера обавезног лечења и чувања у
здравственој установи"
Сала за састанке, Клинике за
психијатрију, Универзитетски
клинички центар Војводине, Нови
Сад
10 Sep 2022
10:00 часова
ВЛАДИМИРКА ИЛИЋ
Докторска
дисертација
„АНТИДИЈАБЕТЕСНИ УТИЦАЈ ЕКСТРАКАТА ЦРНОГ ДУДА
(MORUS NIGRA, L) КОД МИШЕВА“
Свечана сала Медицинског
факултета
13 Sep 2022
12:00 часова
МИЛЕНА СПИРОВСКИ
Докторска
дисертација
„Утицај мултипараметријског
магнетнорезонантног имиџинга на иницијалну
евалуацију и даљи дијагностички и терапијски
алгоритам код клинички суспектних лезија
простате“
Свечана сала Медицинског
факултета
15 Sep 2022
13:00 часова
НАТАША НЕСТОРОВ
Докторска
дисертација
„ХЕМОДИНАМСКА СТАБИЛНОСТ И КВАЛИТЕТ ОПОРАВКА
БОЛЕСНИКА КОЈИ СЕ ПОДВРГАВАЈУ ЛАПАРОСКОПСКОЈ
ОПЕРАЦИЈИ ЖУЧНЕ КЕСЕ У АНЕСТЕЗИЈИ НИСКОГ
ПРОТОКА“
Свечана сала Медицинског
факултета
21 Sep 2022
13:00 часова

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисија