Насловна / Конкурси и увиди јавности

КонкурсиОБАВЕШТЕЊЕ


Актуелни огласи за изборе у звања могу се наћи на сајту Националне службе за запошљавање, публикација "Послови".
датум објаве: 18. 1. 2023.
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време
МАРИНА ДРАГИЧЕВИЋ ЈОЈКИЋ
Докторска
дисертација
„УТИЦАЈ АНТИ-ЦД20 МОНОКЛОНСКОГ АНТИТЕЛА НА
КОШТАНЕ БИОХЕМИЈСКЕ МАРКЕРЕ И РАНКЛ/ОПГ СИСТЕМ
КОД НОВОДИЈАГНОСТИКОВАНИХ БОЛЕСНИКА СА
Б-ЋЕЛИЈСКИМ НЕХОЧКИНСКИМ ЛИМФОМИМА“
Свечана сала Медицинског
факултета
4. 10. 2023.
9:00
НАТАША ЕГЕЉИЋ МИХАИЛОВИЋ
Докторска
дисертација
„АКТИВНО СТАРЕЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПАРТИЦИПАЦИЈА
КОРИСНИКА ДОМОВА ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА“
Сала на Заводу за физиологију
Медицинског факултета
4. 10. 2023.
12:30
МИЛА ГЛАВАШКИ
Докторска
дисертација
„УТВРЂИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ГЕНОТИПА И ФЕНОТИПА
ХИПЕРТРОФИЧНЕ КАРДИОМИОПАТИЈЕ ПРИМЕНОМ
МАШИНСКОГ УЧЕЊА“

„Deciphering Genotype-Phenotype Associations
In Hypertrophic Cardiomyopathy Using Machine Learning“
Свечана сала Медицинског
факултета
5. 10. 2023.
13:00

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисија