Насловна / Савет

Пословник о раду Савета факултета – пречишћен текстЧланови Савета Медицинског факултета Нови Сад за мандатни период 2019-2023. године


Представници наставника:
1. проф. др Нада Наумовић, Катедра за физиологију, председник
2. проф. др Никола Бабић, Катедра за офталмологију, потпредседник
3. проф. др Горана Митић, Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину, члан
4. проф. др Јелена Бјелановић, Катедра за хигијену, члан
5. проф. др Војислава Бугарски Игњатовић, Катедра за психологију, члан
6. проф. др Душанка Обрадовић, Катедра за интерну медицину, члан
7. доц. др Јелена Николић, Катедра за хирургију, члан
8. проф. др Душка Благојевић, Катедра за денталну медицину, члан
9. проф. др Борислава Николин, Катедра за геријатрију, члан
10. проф. др Вељко Крстоношић, Катедра за фармацију, члан
11. проф. др Душан Вапа, Катедра за судску медицину, члан

Представници ненаставног особља:
12. Лазар Чолић, шеф Одељења финансијске оперативе, члан
13. Љубица Дуловић, административно-техничи секретар Завода за фармацију, члан

Представници студената:
14. Јован Саџаков, члан
15. Милан Тодић, члан
16. Драган Бјелић, члан

Представници Оснивача:
17. дипл. педагог Мирјана Евандер, члан
18. спец. неурологије др Цвета Рогановић, члан
19. мастер инжињер пољопривреде Милан Квргић, члан
20. проф. др Борис Стојковски, члан
21. мастер инжињер менаџмента Братислав Радумило, члан
22. мастер инжињер менаџмента Ненад Новаковић, члан
23. др Милан Попов, члан