Насловна / Садашњи и будући студенти

Академски календар за 2023/24. школску годину


I СЕМЕСТАР (15 седмица)

 

Трајање семестра

Нерадни дани – државни празници

I година
2. 10. 2023. - 12. 1. 2024.
1.1.2024. понедељак
2.1.2024. уторак
Остале године
9. 10. 2023. - 19. 1. 2024.

II СЕМЕСТАР (15+1седмица)

 

Трајање семестра

Нерадни дани– државни празници

Све године
12. 2. 2024. - 31. 5. 2024.
15.2.2024. четвртак
16.2.2024. петак
1.5.2024. среда
2.5.2024. четвртак
3.5.2024. петак
6.5.2024. понедељак

 

Распоред часоваРаспоред часова за летњи семестар школске 2022/2023. године


Преузмите документ/е:


датум објаве: 09 Feb 2023Распоред часова за зимски семестар школске 2022/2023. године


Преузмите документ/е:


датум објаве: 07 Oct 2022Распоред часова за 1. годину свих смерова - зимски семестар, школска 2022/2023. година


Преузмите документ/е:
Распоред часова-1. година-2022-2023.pdf

датум објаве: 04 Oct 2022
Испитни рокови - пријава испита


Календар испитних рокова у школској 2022/2023. години.

Испитни рок

Пријава испита

Почетак рока

Крај рока

Октобарски - редован рок
 13. 9. – 18. 9. 2023.
25. 9. 2023.
29. 9. 2023.


Календар испитних рокова у школској 2023/2024. години.

Испитни рок

Пријава испита

Почетак рока

Крај рока

Новембарски - апсолвенти и завршне године студија
 
20. 11. 2023.
24. 11. 2023.
Децембарски - апсолвенти и завршне године студија
11. 12. 2023.
15. 12. 2023.
Јануарски - редован рок
22. 1. 2024.
9. 2. 2024.
Мартовски - апсолвенти и завршне године студија
4. 3. 2024.
8. 3. 2024.
Априлски - редован рок
 
8. 4. 2024.
19. 4. 2024.
Мајски - апсолвенти и завршне године студија
 
13. 5. 2024.
17. 5. 2024.
Јунски - редован рок
10. 6. 2024.
21. 6. 2024.
Јулски - редован рок
 
1. 7. 2024.
12. 7. 2024.
Августовски - редован рок
19. 8. 2024.
30. 8. 2024.
Септембарски - редован рок
 
9. 9. 2024.
18. 9. 2024.
Октобарски - редован рок
 
30. 9. 2024.
4. 10. 2024.

 

Рангирање за упис на буџетОБАВЕШТЕЊЕ О РАНГИРАЊУ СТУДЕНАТА КОЈИМА ЈЕ ОДОБЕН ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА, У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ


Преузмите документ/е:
СТУДЕНАТИ КОЈИМА ЈЕ ОДОБЕН ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА.pdf

датум објаве: 21 Oct 2022КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У СТАТУСУ ФИНАНСИРАЊА ИЗ БУЏЕТА

 
Медицина:

Дентална медицина / Стоматологија:

2. година
3. година
4. година
5. година - прелиминарна - проширена по Препоруци Министарства


Фармација:


Медицинска рехабилитација:
 
 

Специјална едукација и рехабилитација:

2. година - прелиминарна - проширена по Препоруци Министарства
3. година
4. година
 

Здравствена нега:
 

Радиолошка технологија

 

 


Преузмите документ/е:


датум објаве: 19 Oct 2022
Спискови студената


Спискови студената 2-6. године медицине, школска 2022/2023. година


Преузмите документ/е:


датум објаве: 18 Jan 2023Спискови студената 2-5. године денталне медицине/стоматологије, школска 2022/2023. година


Преузмите документ/е:


датум објаве: 08 Oct 2022Спискови студената 2-5. године фармације, школска 2022/2023. година


Преузмите документ/е:


датум објаве: 08 Oct 2022Спискови студената 2-4. године здравствене неге, школска 2022/2023. година


Преузмите документ/е:


датум објаве: 08 Oct 2022Спискови студената 2-4. године специјалне едукације и рехабилитације, школска 2022/2023. година


Преузмите документ/е:


датум објаве: 08 Oct 2022Спискови студената 2-4. године медицинске рехабилитације, школска 2022/2023. година


Преузмите документ/е:


датум објаве: 08 Oct 2022Спискови студената 2-3. године радиолошке технологије, школска 2022/2023. година


Преузмите документ/е:


датум објаве: 08 Oct 2022Спискови студената 1. године свих смерова - школска 2022/2023.


Преузмите документ/е:


датум објаве: 28 Sep 2022

ЦеновникЦЕНОВНИК ТРОШКОВА УСЛУГА КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ


Преузмите документ/е:
Одлука Савета Медицинског факултета 2022-23.pdf
ЦЕНОВНИК ТРОШКОВА УСЛУГА КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА СТУДЕНТИМА 2022-23.pdf

датум објаве: 17 Jun 2022
Изборни предметиУНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД
Служба за студије првог и другог степена
Дана: 10. 2. 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ШКОЛСКА 2022/2023. ГОД- ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР-

ЗА СТУДЕНТЕ:

МЕДИЦИНЕ, СТОМАТОЛОГИЈЕ, СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ, ФАРМАЦИЈЕ, РАДИОЛОШКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

Поштовани студенти,

Извршено је бирање изборних предмета за летњи семестар, рангирање на основу оствареног успеха у студирању (у прошлој школској години) и пренос на лични портал сваког студента.

Студенти који нису распоређени рангирањем или је неуспео одабир изборног предмета или желе да мењају предмет (у односу на онај који се налази на порталу) или су уписани на основу решења о одобреном преласку у школској 2022/2023. године са других факултета или нису приступили бирању предмета, потребно је да добију дозволу од предметног наставника (писменим путем, може и путем мејла) и да у Шалтер сали замене предмет, да би могли да пријаве предмет за полагање (потребно је референту показати сагласност наставника у виду и-мејла или у папирној форми). Рок за промену предмета је 15. 2. 2023. године. Студенти који студирају по наставном плану 2014. године, уклапају се у распоред студената који студирају по плану из 2021. године и потребно је да пријаве предмет у Шалтер салу, уз писмену сагласност предметног наставника.

За изборне предмете на којима је пријављено мање од 5 студената настава није обавезна да се одржава. Ако се настава не одржава, потребно је да се студенти пријаве на други предмет који се одржава и да измене предмет у Шалтер сали, уз писмену сагласност предметног наставника (може и путем мејла) да би након слушања наставе исти могли да пријаве за полагање.

Обавештење о држању наставе, почетку наставе, терминима објавиће катедре и предметни наставници. У распореду часова су утврђени поједини термини за наставу, али не за све предмете. За предмете који нису утврђени у распореду, потребно је да се обратите надлежној катедри и да пратите измене у распореду.

 

Из Службе


Преузмите документ/е:


датум објаве: 10 Feb 2023ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ШКОЛСКА 2022/2023. ГОД- ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР


Преузмите документ/е:
Летњи семестар-Изборни предмети-упутство-за портал.pdf

датум објаве: 01 Feb 2023ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ШКОЛСКА 2022/2023. ГОД- ЗИМСКИ СЕМЕСТАР


Преузмите документ/е:
Зимски семестар-Изборни предмети-упутство-за портал.pdf

датум објаве: 11 Oct 2022

Огласна таблаИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ (ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)


Преузмите документ/е:
УПИС У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ-ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА.pdf

датум објаве: 13 Sep 2023Услови уписа у наредну годину студија основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија у школској 2023/2024. години


Преузмите документ/е:
Услови уписа у наредну годину студија у школској 2023-24. години.pdf

датум објаве: 11 Sep 2023ПОСТУПАК , КРИТЕРИЈУМИ, РОКОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ПРЕЛАЗАК СТУДЕНАТА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД, УПИСА НА ФАКУЛТЕТ НА ОСНОВУ ЗАВРШЕНОГ ПРВОГ СТЕПЕНА СТУДИЈА, ПОНОВО СТИЦАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТА И ПРОМЕНЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА/МОДУЛА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ


Преузмите документ/е:
Поступак за прелазак у школској 2023-24 години.pdf

датум објаве: 12 Jun 2023ОБАВЕШТЕЊЕ И РАСПОРЕД ОБАВЉАЊА ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ VI године студија - Катедра за онкологију


Преузмите документ/е:
Распоред обављања летње праксе за студенте медицине - Катедра за онкологију.pdf

датум објаве: 07 Jun 2023ОБАВЕШТЕЊЕ И РАСПОРЕД ОБАВЉАЊА ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ VI године студија из МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ


Преузмите документ/е:
Распоред обављања летње праксе за студенте медицине из медицинске рехабилитације.pdf

датум објаве: 05 Jun 2023ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБАВЕЗНOJ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ,ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Служба за студије првог и другог степена
Број: 03/служб.
Дана: 31. 5. 2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБАВЕЗНOJ  СТРУЧНОЈ  ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТЕ
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ,ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ  И МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

(наставни план из 2014. и 2021. године) за шк.2022/2023. годину

 

Обавештавају се студенти да су у обавези да одраде стручну праксу.

  1. Основне академске студије здравствене неге и Основне струковне студије здравствене неге, трећа година студија по наставном плану из 2014. године – Нега у примарној здравственој заштити (30 часова) и Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега (30 часова)
  2. Основне академске студије здравствене неге прва и друга  година студија по наставном плану из 2021. године – Стручна пракса 1(270 часова) и Стручна пракса 2 (300 часова)
  3. Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације, трећа и четврта година студија по наставном плану из 2014. године – Стручна пракса 3 (30 часова), Стручна пракса 4(30 часова).
  4. Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације, друга година студија по наставном плану из 2021. године – Стручна пракса 1 (45 часова), Стручна пракса 2(45 часова).
  5. Основне струковне студије радиолошке технологије, прва, друга и трећа година студија по наставном плану из 2016. године – Стручне праксе.
  6. Мастер академске студије здравствене неге прва година студија по наставном плану из 2021. године - Стручна пракса (90 часова).
  7. Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације прва година студија по наставном плану из 2021. године - Стручна пракса  (90 часова).

За све информације молимо студенте да се обрате надлежним катедрама.

            Програми стручне праксе су дефинисани  у  одговарајућим Водичима, као и одговарајући обрасци. Ментори оверавају потврду о обављеној пракси, уписује се датум и место. Један оверен лист остаје у водичу, а други задржава студентска служба. Студент не може да дипломира без доказа о обављеној стручној  пракси.

 

Из Службе


Преузмите документ/е:


датум објаве: 01 Jun 2023ОБАВЕШТЕЊЕ И РАСПОРЕД ОБАВЉАЊА ОБАВЕЗНЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНE


Преузмите документ/е:
ОБАВЕШТЕЊЕ И РАСПОРЕД ОБАВЉАЊА ОБАВЕЗНЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ II године студија.pdf
ОБАВЕШТЕЊЕ И РАСПОРЕД ОБАВЉАЊА ОБАВЕЗНЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ III године студија.pdf
ОБАВЕШТЕЊЕ И РАСПОРЕД ОБАВЉАЊА ОБАВЕЗНЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ IV године студија.pdf
ОБАВЕШТЕЊЕ И РАСПОРЕД ОБАВЉАЊА ОБАВЕЗНЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ V године студија.pdf
ОБАВЕШТЕЊЕ И РАСПОРЕД ОБАВЉАЊА ОБАВЕЗНЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ VI године студија.pdf

датум објаве: 01 Jun 2023ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОВЕРУ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

(СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ, СТОМАТОЛОГИЈЕ, ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ, ФАРМАЦИЈЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ, СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ, МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ, РАДИОЛОШКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ)


Преузмите документ/е:
ОВЕРА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА.pdf

датум објаве: 25 May 2023ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Служба за студије првог и другог степена
Дана: 7. 4. 2023.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИЈЕ

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА И ДИПЛОМИРАЊЕ

У ПЕРИОДУ ОД 10. ЈУЛА ДО 10. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ

 

Поштовани студенти,

молимо вас да, уколико планирате да дипломирате у назначеном периоду, обавестите Службу на следећи начин:

 

  • Напишете e-mail следеће садржине:

Планирам да дипломирам ____________________ (на пр. око 20. јула).

Број индекса:___________

Име и презиме:______________

  • Послати e-mail на адресу: ljubinica.nikolic@mf.uns.ac.rs

  • Добићете повратни одговор на Вашу e-mail адресу, да је примљена информација.

 

На факултету ће се одржавати грађевински радови у том периоду, када неће радити Шалтер сала за медицину и фармацију и соба бр. 2 у којој обављате послове у вези дипломирања.

Сви студенти ће се обраћати Служби у Шалтер сали Нове зграде у периоду од 17. 07. - 01.09.2023. године (евентуално до 10.09.2023.).

 

Ваши досијеи морају благовремено бити пребачени у Нову зграду, у противном нећете моћи да дипломирате у назначеном периоду.

 

Из Службе


Преузмите документ/е:


датум објаве: 07 Apr 2023ОБАВЕЗАН СИСТЕМАТСКИ  ПРЕГЛЕД СТУДЕНАТА 3. ГОДИНЕ СТУДИЈА У ШК. 2022/2023. ГОДИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
Служба за студије првог и другог степена
Дана: 24. 2. 2023.

 

ОБАВЕЗАН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

 СТУДЕНАТА 3. ГОДИНЕ СТУДИЈА У ШК. 2022/2023. ГОДИНИ

 

Систематски преглед се обавља по објављеном распореду

 

- Систематски преглед је обавезан;  обавезно узети потврду о обављеном прегледу, ради уписа у индекс; обавезан је и за студенте који су прешли  школске 2022/2023. године са других факултета;

- Место: Завод за здравствену заштиту студената, Др Симе Милошевића 6

- тел. 4870-555; 4870-578

- време: 7:00-13:00 часова прва смена и 13:30-19:00 часова друга смена- шалтер 5 у приземљу;

- период обављања систематског прегледа: 20. 3. -27. 3. 2023.године;

-обавезно понети: индекс и оверену здравствену књижицу; пожељно понети и вакцинални картон ; студенти који немају оверену здравствену књижицу плаћају преглед 1.500,00 динара;

- студенти који су прешли са других факултета ове школске године и уписани су поново у трећу годину студија, имају обавезу  да обаве систематски преглед;

- студенти поновци који су прошле године обавили систематски преглед немају обавезу за ову школску годину;

- студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве систематски преглед;

- студенти из Републике Српске и Црне Горе морају имати образац ИНО 1 (у замену за здравствену књижицу), у супротном плаћају систематски преглед у износу 1500,00 динара;

- студенти који немају оверену здравствену књижицу плаћају систематски преглед ;

- контакт телефон : 4870-578 Одсек за очување и унапређење здравља.;

 

Из Службе


Преузмите документ/е:
Распоред обављања систематског прегледа - 3. година.pdf

датум објаве: 24 Feb 2023ОБАВЕЗАН СИСТЕМАТСКИ  ПРЕГЛЕД СТУДЕНАТА 1. ГОДИНЕ СТУДИЈА У ШК. 2022/2023. ГОДИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
Служба за студије првог и другог степена
Дана: 24. 2. 2023.

 

ОБАВЕЗАН СИСТЕМАТСКИ  ПРЕГЛЕД

СТУДЕНАТА 1. ГОДИНЕ СТУДИЈА У ШК. 2022/2023. ГОДИНИ

              

Студенти прве године који нису обавили систематски преглед, могу да га изврше  и накнадно, од маја до септембра месеца 2023.

 

- Систематски преглед је обавезан;  обавезно узети потврду о обављеном прегледу, ради уписа у индекс; обавезан је и за студенте који су прешли  школске 2022/2023. године са других факултета;

- Место: Завод за здравствену заштиту студената, Др Симе Милошевића 6

- тел. 4870-555; 4870-578

- време: 7:00-13:00 часова прва смена и 13:30-19:00 часова друга смена- шалтер 5 у приземљу;

-обавезно понети: индекс и оверену здравствену књижицу; пожељно понети и вакцинални картон ; студенти који немају оверену здравствену књижицу плаћају преглед 1.500,00 динара;

- студенти који су прешли са других факултета ове школске године и уписани су поново у трећу годину студија, имају обавезу  да обаве систематски преглед;

- студенти поновци који су прошле године обавили систематски преглед немају обавезу за ову школску годину;

- студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве систематски преглед;

- студенти из Републике Српске и Црне Горе морају имати образац ИНО 1 (у замену за здравствену књижицу), у супротном плаћају систематски преглед у износу 1500,00 динара;

- студенти који немају оверену здравствену књижицу плаћају систематски преглед ;

- контакт телефон : 4870-578 Одсек за очување и унапређење здравља.;

 

Из Службе


Преузмите документ/е:


датум објаве: 24 Feb 2023ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА О РАДУ ШАЛТЕР САЛЕ СЛУЖБЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРВОГ И ДРУГОГ СТЕПЕНА ОД 01. 11. 2022. ГОДИНЕ


Преузмите документ/е:
ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА О РАДУ ШАЛТЕР САЛЕ ОД 1. 11. 2022. ГОДИНЕ.pdf

датум објаве: 01 Nov 2022ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА О РАДУ ШАЛТЕР САЛЕ СЛУЖБЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРВОГ И ДРУГОГ СТЕПЕНА ОД 01. 11. 2022. ГОДИНЕ


Преузмите документ/е:
ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА О РАДУ ШАЛТЕР САЛЕ ОД 1. 11. 2022. ГОДИНЕ.pdf

датум објаве: 31 Oct 2022ОБАВЕЗАН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СТУДЕНАТА 1. ГОДИНЕ СТУДИЈА У ШК. 2022/2023. ГОДИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

Служба за студије првог и другог степена

Дана: 14. 10. 2022.

 

ОБАВЕЗАН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

СТУДЕНАТА 1. ГОДИНЕ СТУДИЈА У ШК. 2022/2023. ГОДИНИ

               Систематски преглед се обавља по објављеном распореду

- Систематски преглед је обавезан;  обавезно узети потврду о обављеном прегледу, ради уписа у индекс;

- Место: Завод за здравствену заштиту студената, Др Симе Милошевића 6

- тел. 4870-555; 4870-578

- време: 7:00-13:00 часова прва смена и 13:30-19:00 часова друга смена- шалтер 5 у приземљу ;

- период обављања систематског прегледа: 18. 10. -28. 10. 2022.године;

-обавезно понети: индекс и оверену здравствену књижицу; пожељно понети и вакцинални картон ; студенти који немају оверену здравствену књижицу плаћају преглед 1.500,00 динара;

- студенти који су прешли са других факултета ове школске године и уписани су поново у прву годину студија, имају обавезу  да обаве систематски преглед;

- студенти поновци који су прошле године обавили систематски преглед немају обавезу за ову школску годину;

- студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве систематски преглед;

- студенти из Републике Српске и Црне Горе морају имати образац ИНО 1 (у замену за здравствену књижицу), у супротном плаћају систематски преглед у износу 1500,00 динара;

- студенти који немају оверену здравствену књижицу плаћају систематски преглед ;

- контакт телефон : 4870-578 Одсек за очување и унапређење здравља.;

 

Из Службе


Преузмите документ/е:
Распоред обављања систематског прегледа-1 година.pdf

датум објаве: 14 Oct 2022ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО СТАТУС СТУДИРАЊА У ДВОСТРУКОМ ТРАЈАЊУ (ОДНОСНО ТРОСТРУКОМ ТРАЈАЊУ за роме, инвалиде и запослене студенте) СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗА УПИС ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ


Преузмите документ/е:
ОБАВЕШТЕЊЕ - Продужетак статуса студента.pdf

датум објаве: 06 Oct 2022ВАЖЕЊЕ ПРЕТХОДНО ПОЛОЖЕНИХ ТЕСТОВА


Преузмите документ/е:
ВАЖЕЊЕ ПРЕТХОДНО ПОЛОЖЕНИХ ТЕСТОВА.pdf

датум објаве: 15 Jan 2021

Информације о упису студената у школску 2024/2025. годину


Препоручена литература за припрему пријемног испита
Фејсбук група Студентског парламента намењена будућим студентима


MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD PRIJEMNI I UPIS 2023/24.

Све важне и актуелне информације у вези са пријемним испитом и уписом на све студијске програме Медицинског факултета Нови Сад биће вам доступне преко ове групе. Администратори групе ће вам бити на располагању за сва питања.

Добро нам дошли!Огласна табла


Све важне и актуелне информације у вези са пријемним испитом и уписом на све студијске програме Медицинског факултета Нови Сад су вам доступне на страници https://www3.mf.uns.ac.rs/Upis2023.php 

Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет Нови Сад
Служба за студије првог и другог степена
Дана: 1. 9. 2023. године

 

ПОСТУПАК, КРИТЕРИЈУМИ, РОКОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕЛАЗАК СТУДЕНАТА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД, УПИСА НА ФАКУЛТЕТ НА ОСНОВУ ЗАВРШЕНОГ ПРВОГ СТЕПЕНА СТУДИЈА, ПОНОВО СТИЦАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТА И ПРОМЕНЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА/МОДУЛА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

 

ОБРАЗАЦ за прелазак студената са других факултета на Медицински факултет Нови Сад, упис на факултет на основу завршеног првог степена студија, поново стицање статуса студента и промене студијског програма/модула у школској 2023/2024. години

 

Из Службе

 Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину