Мапа факултета

Мапа – Медицински факултет и оближње наставне базе


1. Медицински факултет
2. Завод за трансфузију крви Војводине
3. Завод за фармацију
4. Центар за судску медицину, токсикологију у медицинску генетику
5. Центар за радиологију и Центар за лабораторијску медицину
6. Поликлиника
7. Клиника за инфективне болести
8. Ургентни центар
9. Клиника за болести ува, грла и носа и Клиника за офталмологију
10. Клиника за урологију, Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију, Клиника за максилофацијалну и оралну хирургију
11. Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију
12. Клиника за кожно-венеричне болести
13. Клиника за васкуларну и трансплантациону хирургију, Клиника за неурохирургију, Клиника за анестезију и интензивну терапију
14. Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, Клиника за хематологију
15. Клиника за медицинску рехабилитацију
16. Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију
17. Клиника за неурологију и Клиника за психијатрију
18. Центар за патологију и хистологију
19. Институт за јавно здравље Војводине
20. Клиника за стоматологију Војводине
21. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију
22. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Клиника за педијатрију и Клиника за дечју хирургију