Центар за континуирану медицинску едукацију

Центар за континуирану едукацију


Центар за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду основан је одлуком Савета Медицинског факултета 2. октобра 2003. године.

Делатност Центра за континуирану медицинску едукацију:
 • стручно и научно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника са циљем сталног праћења медицинске науке, стицања нових знања и вештина и унапређења квалитета здравствене заштите,
 • доквалификација здравствених радника,
 • друге едукационе активности у вези са развојем здравства, медицинских и друштвенo-хуманистичких наука из области које су у интересу Факултета.

Континуирана медицинска едукација се састоји од образовних активности које служе да се одрже, развију или повећају знања, вештине и професионална достигнућа и односи које лекар користи да пружи услуге пацијентима, јавности или професији. Континуирана медицинска едукација је скуп знања и вештина општепризнатих и прихваћених од стране стручне јавности у оквиру основних медицинских наука, клиничке медицине и пружања здравствене неге. Овај вид едукације омогућава остварење личног, стручног и научног потенцијала и представља прилику за интерактивну размену знања, ставова и искустава.

Реализовани програми континуиране едукације, по годинама

 • Континуирана едукација у 2003.
 • Континуирана едукација у 2004.
 • Континуирана едукација у 2005.
 • Континуирана едукација у 2006.
 • Континуирана едукација у 2007.
 • Континуирана едукација у 2008.
 • Континуирана едукација у 2009.
 • Континуирана едукација у 2010.
 • Континуирана едукација у 2011.
 • Континуирана едукација у 2012.
 • Континуирана едукација у 2013.
 • Континуирана едукација у 2014.
 • Континуирана едукација у 2015.
 • Континуирана едукација у 2016.
 • Континуирана едукација у 2017.
 • Континуирана едукација у 2018.
 • Континуирана едукација у 2019.
 • Континуирана едукација у 2020.

Контакт:

Улица Хајдук Вељкова бр. 3
21000 Нови Сад
Телефон/факс: +381 21 425 509
Телефон: + 381 21 484 3010
Електронска пошта: ckezns@mf.uns.ac.rs

Презентације и видео материјали


Организација Центра


Руководилац

проф. др Милица Медић Стојаноска, продекан за докторске студије и специјализације
milica.medic-stojanoska@mf.uns.ac.rs

Стручна служба

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Светлана Глигоревић шеф за административно-техничке послове Центра ckezns@mf.uns.ac.rs
svetlana.gligorevic@mf.uns.ac.rs
gligsvet@uns.ac.rs
Тијана Селаковић

менаџер Центра

ckezns@mf.uns.ac.rs
Драгиша Ђурђев административно-технички секретар Центра ckezns@mf.uns.ac.rs
dragisa.djurdjev@mf.uns.ac.rs

Програмски савет

Име и презиме

Функција

проф. др Милица Медић Стојаноска председник
проф. др Владимир Петровић

члан

проф. др Јанко Пастернак члан
проф. др Снежана Томашевић Тодоровић члан
проф. др Млађан Протић члан
проф. др Никола Бабић члан
проф. др Маја Буљчик Чупић члан

Правилник о раду Центра


Пријава и акредитација курсева


Рокови за достављање програма континуиране едукације:

Рок

      Датум     

I 5. јануар
II 15. март
III 15. јун
IV 15. септембар

Обрасци за акредитацију курсева

Ценовник услуга

Програми континуиране едукацијеНазив курса

Предавач

Датум одржавања

Акредитација

Број
бодова
за
предавача

Број
бодова
за
полазника

од

до

Јануар 2020

Клиничка електроенцефалографија са
епилептологијом

Ј. Михаљев Мартинов

13. 01. 2020

17. 07. 2020

Акредитован

12

6

Фебруар 2020

Хематолошке болести у ХИВ инфекцији -
заједнички дијагностички и терапијски
приступ

С. Бркић

13. 02. 2020

13. 02. 2020

Акредитован

12

6

Март 2020

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Основе имунизације - шта
морате знати да би успешно спроводили
имунизацију" www.izjzv.org.rs

В. Петровић

02. 03. 2020

02. 03. 2021

Акредитован за лекаре

7

5

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена
имунизација и епидемиологија вакцином
превентабилних болести" www.izjzv.org.rs

В. Петровић

02. 03. 2020

02. 03. 2021

Акредитован за лекаре

7

5

Обука за саветодавни рад са ЛГБТ особама -
ОТКАЗАН

Н. Јовановић Бркић

20. 03. 2020

20. 03. 2020

Акредитован

12

6

Ларингомикроскопска хирургија -
ОТКАЗАН

Р. Јовић

26. 03. 2020

27. 03. 2020

Акредитован

14

7

Април 2020

8. КУРС „Терапијско јахање и хипотерапија у
пракси“ - ОТКАЗАН

Ј. Станић/ А. Миков

24. 04. 2020

24. 04. 2020

Акредитован

12

6

THE 2nd PSU-UNS JOINT CONFERENCE ON MEDICAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY 2020
(JCMST 2020) - ОТКАЗАН

С. Бркић

27. 04. 2020

30. 04. 2020

Акредитован

15

13,11,10

Мај 2020

Simposium Jeopardy - Let’s have some fun with pathology! -
ОТКАЗАН

Ж. Ери

23. 05. 2020

23. 05. 2020

Акредитован

10

6

Септембар 2020

The 9TH BALKAN CONGRESS OF NUKLEAR MEDICINE
- ОТКАЗАН

Ј. Михаиловић

10. 09. 2020

12. 09. 2020

Акредитован

15

13,11,10

Права и обавезе лекара и пацијената

Ј. Михаљев Мартинов

25. 09. 2020

25. 09. 2020

Акредитован

12

6

Октобар 2020

Превенција и терапија хроничног бола /
Prevention and Therapy of Chronic Pain- ОТКАЗАН

С. Томашевић Тодоровић

02. 10. 2020

03. 10. 2020

Акредитован

14

7

Електромагнетно поље и његов утицај на
човека

Ј. Михаљев Мартинов

09. 10. 2020

09. 10. 2020

Акредитован

12

6

Менталне и телесне болести у коморбидитету
- ОТКАЗАН

М. Цвјетковић Бошњак

10. 10. 2020

10. 10. 2020

Акредитован

12

6