Центар за континуирану медицинску едукацију

Центар за континуирану едукацију


Центар за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду основан је одлуком Савета Медицинског факултета 2. октобра 2003. године.

Делатност Центра за континуирану медицинску едукацију:
 • стручно и научно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника са циљем сталног праћења медицинске науке, стицања нових знања и вештина и унапређења квалитета здравствене заштите,
 • доквалификација здравствених радника,
 • друге едукационе активности у вези са развојем здравства, медицинских и друштвенo-хуманистичких наука из области које су у интересу Факултета.

Континуирана медицинска едукација се састоји од образовних активности које служе да се одрже, развију или повећају знања, вештине и професионална достигнућа и односи које лекар користи да пружи услуге пацијентима, јавности или професији. Континуирана медицинска едукација је скуп знања и вештина општепризнатих и прихваћених од стране стручне јавности у оквиру основних медицинских наука, клиничке медицине и пружања здравствене неге. Овај вид едукације омогућава остварење личног, стручног и научног потенцијала и представља прилику за интерактивну размену знања, ставова и искустава.

Реализовани програми континуиране едукације, по годинама

 • Континуирана едукација у 2003.
 • Континуирана едукација у 2004.
 • Континуирана едукација у 2005.
 • Континуирана едукација у 2006.
 • Континуирана едукација у 2007.
 • Континуирана едукација у 2008.
 • Континуирана едукација у 2009.
 • Континуирана едукација у 2010.
 • Континуирана едукација у 2011.
 • Континуирана едукација у 2012.
 • Континуирана едукација у 2013.
 • Континуирана едукација у 2014.
 • Континуирана едукација у 2015.
 • Континуирана едукација у 2016.
 • Континуирана едукација у 2017.
 • Континуирана едукација у 2018.
 • Континуирана едукација у 2019.
 • Континуирана едукација у 2020.
 • Континуирана едукација у 2021.
 • Континуирана едукација у 2022.
 • Континуирана едукација у 2023.

Контакт:

Улица Хајдук Вељкова бр. 3
21000 Нови Сад
Телефон/факс: +381 21 425 509
Телефон: + 381 21 484 3010
Електронска пошта: ckezns@mf.uns.ac.rs

Презентације и видео материјали


Организација Центра


Руководилац

проф. др Горана Митић, продекан за специјализације
gorana.mitic@mf.uns.ac.rs

Стручна служба

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Светлана Глигоревић шеф за административно-техничке послове Центра ckezns@mf.uns.ac.rs
svetlana.gligorevic@mf.uns.ac.rs
gligsvet@uns.ac.rs
Тијана Селаковић

менаџер Центра

ckezns@mf.uns.ac.rs
Драгиша Ђурђев административно-технички секретар Центра ckezns@mf.uns.ac.rs
dragisa.djurdjev@mf.uns.ac.rs

Програмски савет

Име и презиме

Функција

проф. др Горана Митић председник
проф. др Миољуб Ристић

члан

проф. др Стаменко Шушак члан
проф. др Јасна Михаиловић члан
проф. др Оливера Николић члан
проф. др Владимир Чанадановић члан
доц. др Маја Милановић члан

Правилник о раду Центра


Пријава и акредитација курсева


Рокови за достављање програма континуиране едукације:

Рок

      Датум     

I 25. децембар
II 15. март
III 15. јун
IV 15. септембар

Обрасци за акредитацију курсева

Ценовник услуга

Програми континуиране едукацијеНазив курса

Предавач

Датум одржавања

Акредитација

Број
бодова
за
предавача

Број
бодова
за
полазника

од

до

Јануар 2024.

Школа цервикалне цитологије за
цитоскринере

М. Пањковић / Ж. Ери

22. 01. 2024

12. 04. 2024

Акредитован

14

7

Фебруар 2024.

Етиологија, дистрибуција и превенција рака
грлића материце

Т. Дуганџија

02. 02. 2024

02. 02. 2024

Акредитован

3

2

Клиничка електромионеурографија

С. Симић

19. 02. 2024

19. 07. 2024

Акредитован

12

6

Клиничка електромионеурографија за
неурофизиолошке асистенте

С. Симић

19. 02. 2024

19. 04. 2024

Акредитован

12

6

Март 2024.

Школа за цитоскринере цервикалне
цитологије - други ниво школе

М. Пањковић / Ж. Ери

11. 03. 2024

22. 03. 2024

Акредитован

14

7

3rd INTERNATIONAL HIV MEETING – Quality of Life in Persons Living with
HIV

Д. Марић

22. 03. 2024

23. 03. 2024

Акредитован

10

9-7-6

Примена ултразвука у неурологији

А. Лучић Прокин / С. Ружичка Калоци

25. 03. 2024

26. 06. 2024

Акредитован

12

6

Април 2024.

INTERNATIONAL CONGRESS ON NUCLEAR MEDICINE, MOLECULAR IMAGING AND MOLECULAR
THERAPY: FROM IMAGE TO DIAGNOSIS & TREATMENT

Ј. Михаиловић

19. 04. 2024

20. 04. 2024

Акредитован

15

13-11-10

Maj 2024.

Систем имунизације у пракси

М. Ристић

10. 05. 2024

10. 05. 2024

Акредитован

3

2

Колор доплер ултрасонографија

С. Стојановић

13. 05. 2024

13. 05. 2024

Акредитован

12

6

Основна знања о ХИВ инфекцији за лекаре
опште праксе

С. Бркић

14. 05. 2024

14. 05. 2024

Акредитован

8

4

Практична доплер ултрасонографија

С. Стојановић

14. 05. 2024

24. 05. 2024

Акредитован

12

6

Систем имунизације у пракси

М. Ристић

31. 05. 2024

31. 05. 2024

Акредитован

3

2

Октобар 2024.

Мултимодално интердисциплинарно
збрињавање хроничног бола: Пут којим се иде
/ Multimodal interdisciplinary chronic pain management:The way to go

С. Томашевић Тодоровић

18. 10. 2024

19. 10. 2024

Акредитован

13

11-9-8

Новембар 2024.

4. Дани вакцинације

В. Петровић

06. 11. 2024

07. 11. 2024

Акредитован

9

8-6-5