Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Јадранка ДејановићРедовни професор

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Клиника за кардиологију

jadranka.dejanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805677

ORCID ID :

Картон научног радника: 3155Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Докторат

2002

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Супспецијализација

1999

Медицински факултет Нови Сад

Кардиологија

Специјализација

1996

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Магистратура/мастер

1989

Медицински факултет Нови Сад

Патофизиологија

Диплома

1983

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Дејановић Ј,Иванов И,Попов Т,Чанковић М, Вулин А, Обрадовић Д, Ивановић В,Стојшић Милосављевић Clinical characteristic and management of elderly patients with myocardial infarction. Срп Арх Целок Лек 2019. 147(3-4):167-72.

24

Дејановић Ј, Иванов И.Место статина у лечењу аортне стенозе.Мед Прегл 2009;ЛXИ (Суппл 3):101-104.

23

Иванов И, Веселинов В, Ћелић Д, Дејановић Ј, Обрадовић Д, Кнежевић В.Lung ultrasound for volume status assessment in chronic hemodialysis patients. Војносанитет прегл (2018);. https://doi.org/10.2298/VSP180622167I

23

Ивановић В, Чанковић М, Иванов И, Дејановић Ј, Стојшић-Милосављевић А, Петровић М . Recanalization of coronary artery chronic total occlusion by retrograde approach. Срп Арх Целок Лек.2017;145(11-12):627-31.

51

Дејановић Ј, Стојшић-Милосављевић А, Трајковић М, Попов Т, Илић А. Atypical electrocardiographic presentation of myocardial infarction with ST elevation - ST elevation myocardial infarction equivalents. Мед Преглl 2018; LXXI (7-8): 241-246

23

Иванов И, Ловренски А, Дејановић Ј, Петровић М, Јунг Р, Раффаy В. Дупла руптура срца након акутног инфаркта миокарда. Срп Арх Целок Лек2014;71(12):1151-54.

23

Krstic T, Suvajdzic Lj,Stojanovic S, Lozanov-Crvenkovic Z, Dejanovic J, Cabarkapa I,Velhner M,Stefanovic V.Antimicrobial activity of sour cherry.AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH 2016; 27(1):56-8

23

Иванов И, Дејановић Ј, Цвијановић Р, Иванов О, Петровић М, Панић Г. Ендокардитис изазван бактеријом Streptococcus bovis као знак карцинома дебелог црева - приказ болесника. Срп Арх Целок Лек2014;142(7-8): 476-9.

23

Бабовић-Станић К, Дејановић Ј. Вулин А, Велицки Л, Реџек А.Cardiac surgery in patients with chronic renal failure. Срп Арх Целок Лек2017:145(9-10): 470-4

23

Богавац М, Стајић З, Николић А, Милошевић-Тошић М, Дејановић Ј, Лозанов-Црвенковиц З Preeclampsia and level of oxidative stress in the first trimester of pregnancy. Војносанитет прегл 2017; 74 (7): 633-8

Назив предмета Врста студија

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије медицине

Интерна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије стоматологије

Интерна медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Основне академске студије здравствене неге

Актуелности у интерној медицини

Докторске студије – клиничка истраживања