Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Соња ПетричевићАсистент

Медицински факултет, Завод за анатомију

sonja.petricevic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0216615751

ORCID ID :

Картон научног радника: 5288Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Анатомија

Диплома

2013

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Babović SS, Srdić-Galić B, Žigić S, Mladenović-Silađi Đ, Gajić Z, Bošković K. Craniofacial measures and minor physical anomalies in patients with schizophrenia in a cohort of Serbian population. Serbian archives of medicine.2018;146:348-54.

21

Veselinović I, Žigić S, Vapa D. (2018) Suicide with an unusual home-manufactured firearm. Forensic Science Medicine and Pathology. Advanced online publication. doi: 10.1007/s12024-018-0052-1.

51

Veselinović I, Žigić S, Veljović T, Maletin A, Babović S.S. Lip print pattern variations in the population of Vojvodina province, Serbia – a pilot study. Med Pregl. 2018;71(5-6):162-6

51

Srdić Galić B, Udicki M, Vučinić N, Radošević D, Žigic S, Drvendžija Z, Perić R, Krstonošić B, Mijatov Ukropina Lj, Stojšić Dzunja Lj, Marić D, Erić M, Babović SS. Contemporary anatomy teaching - experiences from the Faculty of Medicine Novi Sad. Med Pregl. 2017;LXX(11-12):345-51.

51

Babović S. S., Žigić S, Šakić B. "C-fos protein expression in the anterior amygdaloid area and nc. accumbens in the hypoxic rat brain." Med pregl. 2014; 67(11-12):379-84.

Назив предмета Врста студија

Анатомија

Интегрисане академске студије медицине

Варијације у анатомији

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка површинска анатомија

Интегрисане академске студије медицине

Анатомија

Интегрисане академске студије стоматологије

Анатомија

Интегрисане академске студије фармације

Анатомија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Анатомија

Основне академске студије здравствене неге

Анатомија

Основне струковне студије здравствене неге

Анатомија

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације (модули: вишеструка ометеност, инклузивно образовање, логопедија)

Анатомија

Основне струковне студије радиолошке технологије

Функционална анатомија 1 и 2

Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта

Основе анатомије за инжењере

Основне академске студије биомедицинског инжењерства

Основи анатомије људског организма

Основне академске студије физике (Медицинска физика)