Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Наташа СтојаковићДоцент

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Клиника за кардиологију

natasa.stojakovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805773

ORCID ID : 0000-0002-4003-3849

Картон научног радника: 3272Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2024.

Медицински факултет Нови Сад

Здравствена нега

Докторат

2017.

Медицински факултет Нови Сад

Клиничка медицина

Магистратура/мастер

2010.

Медицински факултет Нови Сад

Здравствена нега

Диплома

2007.

Медицински факултет Нови Сад

Здравствена нега

M Опис

64

Стојаковић Н. Хигијенско дејететски режим код болесника са коронарном болешћу. II Конгрес Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Српске; Бања Лука 2016. Зборник радова: 49.

64

Стојаковић Н. Третман постоперативног бола кардиохируршког болесника као показатељ квалитета здравствене неге. VII Конгрес Удружења медицинских сестара-техничара – анестезије и реанимације Србије, 2015. Сремски Карловци, Србија. Зборник предавања и сажетака.

64

Ћирић З, Станојевић М, Андријевић А, Станковић Д, Стојаковић Н. Пнеумоније изазване вирусом грипа Х1Н1 у сезони 2016/17. V Конгрес удружења медицинских сестара и техничара интензивне терапије, реанимације и трансфузије у БиХ- ПУЛС са међународним учешћем, Тузла. 15-17.09.2017. Зборник радова

51

Ћирић З, Живановић Д, Стојаковић Н. Ethical aspects of resuscitation in nursing. SF Nurs Heal J. 2017; 1:1

64

Ћирић З, Божић А, Микић М, Стојаковић Н, Живановић Д, Ваисављевић Ж. Перкутана дилатациона трахеотомија. VII Конгрес Удружења анестетичара у Босни и Херцеговини са међународним учешћем, Мостар. 21-23.09.2018. Зборник радова

-

Стојаковић Н, Ћирић З, Живановић Д. Превенција респираторних постоперативних компликација код кардиохируршких болесника са аспекта здравствене неге. Jurnal of Union Assotiation of Nurses and Health Tehnicians in Serbia. Визија. 2018;3(1):11-8.

Назив предмета Врста студија

Општа здравствена нега 1

Основне струковне студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега у клиничко болничкој пракси

Основне академске студије здравствене неге

Организација и управљање у здравственој нези

Основне академске студије здравствене неге

Интердисциплинарна здравствена нега

Мастер академске студије здравствене неге