Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Јелена РадићАсистент са докторатом

Институт за онкологију Војводине, Клиника за интерну онкологију

jelena.radic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805418

ORCID ID :

Картон научног радника: 5280Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2022

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина (онкологија)

Специјализација

2018

Медицински факултет Нови Сад

Интернистичка онкологија

Диплома

2009

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

Магистратура/мастер

2009

Медицински факултет Нови Сад

Онкологија

M Опис

23

В. Видовић, И. Николић, Ј. Вукојевић, Г. Самарџија, Б. Кукић, Б. Богдановић, Н. Петровић: „UNUSUAL METASTASIS OF ESOPHAGEAL CANCER“: Case report; Vojnosanitetski pregled 10/2014; 71(10):975-7 2.

52

Ј. Вукојевић, И. Николић, Б. Кукић, Б. Богдановић, З. Никин; „Helicobacter Heilmannii associated gastritis“: Case Report ; Archive Oncology 12/ 2011; 19(3-4):73-75

51

L. Popovic, G. Matovina-Brko, M. Popovic, D. Petrovic, A. Cvetanovic, J. Vukojevic, D. Jovanovic:“ High dose chemotherapy with stem cell support in the treatment of testicular cancer“ World J Stem Cell 2015; 7 (11): 1222-1232

51

I Kolarov-Bjelobrk, T. Ivkovic-Kapicl, D. Jovanovic, J. Trifunović, J. Radic, V. Vidovic, B. Vranjkovic, I. Djan, L. Popovic: „Clinical Relevance of Determination of Tumour Infiltrating Lymphocytes in Breast Carcinoma“. West Indian Medical J 2017 A head of print DOI: 10.7727/wimj.2017.044

51

Popović M, Matovina Brko G, Petrović D, Vranjković B, Radić J and Popović L. Prognostic value of age-adjusted international prognostic index in patients with relapsed or refractory diffuse large B cel lymphoma. A single centre experience. Med Pregl 2019; 72(1-2): 25-29.

51

Vranjkovic B., Petrovic D., Radic j., popovic M., Kolarov Bjelobrk I., Petrovic N. Optimal time for adjuvant therapy initiation in breast cancer patients. A single centre expirience. . Med Pregl 2018; 71(11-12):394-403.

Назив предмета Врста студија

Увод у клинички праксу 2

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Основне академске студије здравствене неге

Клиничкапропедевтика

Основне струковне студије здравствене неге

Интерна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Интерна медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Основне струковне студије здравствене неге

Интерна медицина

Основне академске студије медицинске рехабилитације