Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Дијана КосијерАсистент

Клинички центар Војводине, Клиника за гастроентерологију и хепатологију

dijana.kosijer@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843411

ORCID ID : 0000-0003-0163-4008

Картон научног радника: 6281Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Диплома

2013

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

51

Savić Ž, Damjanov D, Vračarić V, Kosijer D, Damjanov DD, Orlić T. Različiti aspekti peptičkog ulkusa kod bolesnika sa cirozom jetre. Med Pregl 2018; 71(1-2): 27-32.

51

Šarčev Katarina, Damjanov Dimitrije, Kosijer Dijana, Damjanov Dragomir. Procena težine laparaskopske holecistektomije. Med. pregl. 2017; LXX (9-10): 271-276.

23

Damjanov Dimitrije, Jocić T, Latinović-Bošnjak O, Damjanov D, Savić Ž, Kosijer D, Vračarić V, Orlić T, Krnetić Ž. Rektalni sifilis-prikaz slučaja. Vojnosanitetski pregled 2017. OnLine-First Issue 00, Pages: 189-189. https://doi.org/10.2298/VSP171023189D

Назив предмета Врста студија

Интерна медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Увод у клиничку праксу 2

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Студије првог степена Академске и струковне студије здравствене неге