Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Тања ЈанковићДоцент

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

tanja.jankovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021547131

ORCID ID :

Картон научног радника: 5444Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2023

Медицински факултет Нови Сад

Медицинска рехабилитација

Докторат

2019

Медицински факултет Нови Сад

Докторске студије клиничке медицине

Супспецијализација

2008

Медицински факултет Београд

Реуматологија

Специјализација

1997

Медицински факултет Нови Сад

Физикална медицина и рехабилитација

Диплома

1990

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

B. Radanovic, P.Vucinic, T. Jankovic, E. Mahmutovic, D. Penjaskovic. Musculoskeletal symptoms of the neck and shoulder among dental practitioners. J Back Musculoskelet Rehabil. 2017;30(4):675-9.

23

J. Zvekic Svorcan, J. Aleksic, T. Jankovic, K. Filipovic, M. Cvetkovic, M. Vuksanovic, et al. Capture the vertebral fracture: Risk factors as a prediction J Back Muskuloskelet Rehabil. 2019;32(2):269-76.

23

B. Milic, B. Erdeljan, T. Jankovic, M. Popovic, G. Strazmester-Majstorovic, K. Ilic. Phenotype Differences in Hla-B27 Positive Versus Negative Patients with Ankylosing Spondylitis Treated with Tumor Necrosis Factor Alpha Inhibitors. Genetika 2020 Volume 52, Issue 3, Pages: 1193-1202.

51

D. Vukliš, R. Krasnik, A. Mikov, J. Zvekic Svorcan, T. Janković, M. Kovačević. Parental attitudes towards the use of humanoid robots in pediatric (re)habilitation. Med Pregl. 2019;72 (9-10):302-6.

51

J. Zvekic Svorcan, B. Stamenkovic, I. Minakovic, R. Krasnik, T. Jankovic, A. Mikov. Risk factors for hand osteoarthritis. Med Predl. 2020;73(9-10):312-17.

51

K. Boškovic, Z. Gojkovic, M. Jovic, P. Jovicevic, T. Jankovic, J. Zvekic Svorcan. Health concerns of patients with rheumatoid arthritis during the coronavirus disease 2019 Pandemic. Med Predl. 2021;74(9-10):291-7.

52

B. Milić, T. Ilić, T. Janković, S. Golubović, O. Latinović Bošnjak, K. Ilić. Uticaj pola na kliničke karakteristike i tera pijski odgovor kod bolesnika sa ankilozirajućem spondilitiom. MD- medical Data 2020;12(2):061-5.

34

T. Jankovic, J. Zvekic-Svorcan, B. Milic, D. Vukliš, R. Krasnik, S. Subin-Teodosijevic. Life quality and depression level assessment in patints with rheumatoid arthritis. Ann Rhem Dis. 2020;79(suppl 1);S1420-1420. (Meeting Abstract)

Назив предмета Врста студија

Општа кинезитерапија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Пропедевтика у медицинској рехабилитацији

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Специјална кинезитерапија 2

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Општа физикална терапија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Реуматологија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Протетика и ортотика

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Медицинска рехабилитација

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Мануелне технике у рехабилитацији

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Интердисциплинарна медицинска рехабилитација

Мастер академске студије медицинске рехабилитације