Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Младен ПоповАсистент

Клинички центар Војводине, Клиника за урологију

mladen.popov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843946

ORCID ID : 0000-0003-0437-2170

Картон научног радника:Академска каријера Година Институција Област

Специјализација

2020

Медицински факултет Нови Сад

Урологија

Избор у звање

2020

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Диплома

2012

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Levakov I, Vojinov S, Marusic G, Popov M, Levakov O, Popov M, Jeremic D. Safety profile of temsirolimus in patients with metastatic renal cell carcinoma. J. BUON. 2016;21(6):1442-8.

23

Grbic D, Cantrell A, Solajic N, Dukic M, Levakov I, Vojinov S, Popov M, Fejsa-Levakov A, Marusic G. Penile leiomyosarcoma. Srp Ark Celok Lek. 2018;146(3-4):215-7.

23

Sekulić V, Bogdanović J, Herin R, Djozić S, Popov M. Retroperitoneoscopic nephrectomy for a nonfunctioning kidney. Vojnosanitetski pregled 2019, vol. 76, br. 6, str. 577-581.

23

Vojinov S, Popov M, Levakov I, Levakov Fejsa A, Jeremic D, Grbic D. Adenocarcinoma of the prostate with small-cell component and low levels of prostate specific antigen. Vojnosanitetski pregled, vol. 77, br. 10, str. 1101-1103, 2020.

51

Popov M, Vojinov S, Levakov I, Grbić D, Jeremić D, Popov I. Risky sexual behavior and knowledge about sexually transmitted infections among the young people. Medicinski Pregled 2019; LXXII (9-10): 261-334.

51

Popov M, Vojinov S, Levakov I, Grbic D, Jeremic D, Popov I. Renal Actinomycosis - A Case report. Medicinski Pregled 2019; LXXII (7-8): 243-247.

51

Stojanović S, Dimitrić Ž, Levakov I, Popov M, Trivunić Dajko S, Torbica S. Inflammatory myofibroblastic tumor ofthe urinary bladder: treatment and a twoyear monitoring – case report. Med Pregl 2021; LXXIV (1-2): 41-44.

51

Sekulic V, Djozic J, Bogdanovic J, Herin R, Djozic S, Popov M. Laparoscopic living donor left nefrectomy. Medicinski pregled 2017, vol. 70, br. 3-4, str. 95-98.

Назив предмета Врста студија

Xирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија и ургентна медицина са реанимацијом

Основне струковне студије радиолошке технологије

Хирургија

Основне академске студије медицинске рeхабилитације

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне струковне студије здравствене неге