Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Александра КовачАсистент

Институт за онкологију Војводине

aleksandra.kovac@mf.uns.ac.rs

Телефон:

ORCID ID : 0000-0001-6059-083X

Картон научног радника: 5445Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Психологија

Магистратура/мастер

2011

Филозофски факултет Нови Сад

Психологија

Диплома

2011

Филозофски факултет Нови Сад

Психологија

M Опис

23

Kovač, A., Tovilović, S., Bugarski Ignjatović, V., Popović- Petrović, S., Tatić, M. (2018). The role of cognitive emotion regulation strategies in health related quality of life of breast cancer patients. Vojnosanitetski Pregled, Online First November, 2018. DOI: https://doi.org/10.2298/VSP180205178K

23

Popović-Petrović, S., Kovač, A., Kovač, N., Tovilović, S., Novakov, I., Ćulibrk, D.(2018). Secondary lymphedema of the arm, the perception of disease, self- efficacy, and depression as determinants of quality of life in patients with breast cancer. Vojnosanitetski Pregled, 75(10), 961-967.

23

Novović, Z., Kovač, A., Đurić, V., Mikloš, B.(2012). Positive and Negative Affect in Illusion of Control. Psihologija, 45(4), 395-407.

51

Kovač A, Popović-Petrović S, Nedeljković М, Kojić M., Tomić S. (2014). Post operative condition of breast cancer patients after surgery from standpoint of psychooncology- preliminary results. Medicinski Pregled, 67(1-2), 43-48.

52

Popović- Petrović, S., Kovač, A., Novakov, I., Tatić, M. (2017). Functional complications following breast cancer therapy and the role of rehabilitation in recovery of functional status- a case report. Sanamed, 12(1), 37-40.

52

Ковач, А., Товиловић, С. (2015). Копинг стратегије код жена које болују од карцинома дојке. Радови Филозофског факултета- филозофске науке, Универзитет Источно Сарајево, 17, 85-100.

-

Ковач, А. (2013). Психоонколошка подршка. Часопис здравствених радника Војводине, 2 (2), 51-55.

34

Kovač, A., Bugarski Ignjatović, V., Tovilović, S., Kozić, D., Trifunović, J., Popović-Petrović, S., Kovač, N. (2018). The impact of negative affect and emotional distress on executive functions in breast cancer patients. The 1st PSU-UNS Joint Conference on Medical Science and Technology, 2018 March 5th - 7th, Krabi, Thailand. Book of Abstracts, p. 101-102.

64

Ковач, А., Бугарски Игњатовић, В., Козић, Д., Товиловић, С., Трифуновић, Ј., Бобан, Ј., Поповић-Петровић, С. (2019). Бихејвиорални аспекти егзекутивних функција пацијенткиња оболелих од карцинома дојке након завршеног лечења цитостатском терапијом. Други српски сенолошки конгрес, 24.-25.мај, 2019., Ректорат Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Зборник сажетака, стр 47.

64

Ковач, А., Бугарски Игњатовић, В., Товиловић, С., Поповић-Петровић, С. (2017). Емоционална регулација и квалитет живота пацијенткиња са карциномом дојке. Савремени трендови у психологији, 19-21.oktobra, 2017., Филозофски факултет, Нови Сад. Књига сажетака, стр. 16-17.

Назив предмета Врста студија

Психологија инвалидитета

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Психологија развојног доба

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације