Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Борис ПривродскиАсистент

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију

boris.privrodski@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID : 0000-0002-0789-0718

Картон научног радника: 6282Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Диплома

2014

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Kavecan I, Jovanovic Privrodski J, Obrenovic M, Privrodski B, Redzek Mudrinic T, Savic R. Evolution of Partiall Involuting Haemangioa of the Face. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery. 2018. In press.

22

Kavecan I, Obrenovic M, Jovanovic Privrodski J, Privrodski B, Jeckovic M. Parasitic Twin Presenting Rudimentary Upper Limbs Causes A Unique Spectrum of Anomalies of Autosite. Balkan Medical Journal 2018. in press. DOI : 10.4274/balkanmedj.2018.0781.

23

Kavecan I, Obrenovic M, Privrodski B, Savic R. Late infantile Type of Metachromatic Leucodystrophy Caused by Novel Combination of Heterozygous Arsa mutations. Acta Endocrinologica 2018:14(1):131.

22

Kavecan I; Obrenovic M, Privrodski B, Erdes-Kavecan Dj, Golusin Z. Unilateral Type of Macrodystrophia Lipomatosa of the Thumb, Index Finger, and Thenar (Editorial Material). BALKAN MEDICAL JOURNAL, (2019), vol. 36 br. 1, str. 60-61

52

Privrodski B, Kavecan I, Obrenovic M, Redzek Mudrinic T. Flegmona vrata kao komplikacija Varicella infekcije. MD-Medical Data 2017;9(4): 245-248

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије