Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Марија Кнежевић ПоганчевРедовни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Служба за општу и адолесцентну педијатрију са токсикологијом

marija.knezevic-pogancev@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 2320Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2011

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија, Неуропедијатрија

Супспецијализација

2005

Медицински факултет Београд

Клиничка неурофизиологија и епилептологија

Докторат

2000

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија, Неуропедијатрија

Супспецијализација

1990

Медицински факултет Нови Сад

Неурологија и психијатрија развојног доба

Специјализација

1988

Медицински факултет Београд

Педијатрија

Магистратура/мастер

1986

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија - неуропедијатрија

Диплома

1982

Медицински факултет Београд

Општа медицина

M Опис

22

Knežević-Pogančev M. Epidemiology, characteristics and distinctiveness of headaches in Children from Vojvodina, Serbia. Neuroepidemiology. 2008;31(2):122-8.

23

Knežević-Pogančev M, Filipovic D, Ivetic V, Mikov A, Vuković D. Epileptic seizure reapearance risk, after antiepileptic drug withdrawal in children with cerebral palsy. HealthMED. 2011;5(5):1281-6.

23

Knežević-Pogančev M. Recurrent headache and migraine heritability - twin study. Genetika. 2011;43(3):595-606.

23

Knežević-Pogančev M, Jović N, Doronjski-Bregun A, Šrek A, Filipović D. Breastfeeding duration influences migraine headache onset. Paediatr Croat. 2012; 56(3):221-4.

23

Knežević-Pogančev M. Recurrent headache and migraine within the family. Genetika. 2011;43(1):101-12.

22

Ivetic V, Trivic S, Knezevic-Pogancev M, Popovic M, Zlinska J. Effects of St John's Wort (Hypericum perforatum L.) Extracts on Epileptogenesis. Moleculs 2011; 16 (9): 8062-75

23

Katanic Dragan J Kafka Dejan I Zivojinov Mirjana Vlaski Jovan Budakov Zorana Knezevic-Pogancev Marija F Vorgucin Ivana Cuk Tomislav Primary pigmented nodular adrenocortical disease: literature review and case report of a 6-year-old boy (Review) Journa, of pediatric endocrinology & metabolism 2017;30(5):603-9.

23

Katanic Dragan J Vorgucin Ivana Hattersley Andrew Ellard Sian Houghton Jayne AL Obreht Dragana R Knezevic-Pogancev Marija F Vlaski Jovan Pavkov Danijela J A successful transition to sulfonylurea treatment in male infant with neonatal diabetes caused by the novel abcc8 gene mutation and three years follow-up (Article) Diabetes research and clinical practice 2017; 129:59-61.

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Педијатрија – енглески

Интегрисане академске студије медицине

Етика

Докторске академске студије клиничка истраживања

Добра клиничка пракса

Докторске академске студије клиничка истраживања

Развојна неурологија

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Интензивна нега у педијатрији

Интегрисане академске студије медицине

Педијатрија

Специјализација из педијатрије

Клиничка неурофизиологија и епилептологија

Ужа специјализација из клиничке неурофизиологије и епилептологије

Неонатологија

Ужа специјализација ин неонатологије и прематурологије