Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Александра НедићРедовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за психијатрију

aleksandra.nedic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843286

ORCID ID :

Картон научног радника: 2330Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2014

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија

Докторат

1999

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија

Магистратура/мастер

1993

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија

Специјализација

1992

Медицински факултет Нови Сад

Неуропсихијатрија

Диплома

1987

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

21

Zivanovic O, Nedic A: Kraepelin's concept of manic-depressive insanity: One hundred years later. Journal of Affective Disorders, 137: (1-3): 15-24; 2012

21

Nedic A, Zivanovic O, Lisulov R: Nosological status of social phobia: contrasting classical and recent literature. Current opinion in psychiatry, 2011; 24:61-66.

-

Psihijatrija; udžbenik za studente medicine. Urednice: Nedić A., Živanović O. Medicinski fakultet, Novi Sad. Udžbenici: 72. Novi Sad, 2009.

24

Nedić A., Živanović O., Lisulov R. i sar. Aktuelnosti u psihijatriji. Medicinski pregled; vol. 60, br: 11-12:637-641. Novi Sad: novembar-decembar 2007.

34

Zivanovic O, Nedic A: Polarity change: is it predictable? Bipolar Disorders, 2011, 14 (suppl 1), 138 (poster presented at the 5th Biennial Conference of the ISBD, 2012)

34

Nedic A. Zivanovic O. Personality disorders in patients with mood disorders: are they stable over time? Bipolar Disorders, 2011, 14 (suppl 1), 138 (poster presented at the 5th Biennial Conference of the ISBD, 2012)

23

Knezevic V, Nedic A. Influence of misdiagnosis on the course of bipolar disorder. Eur Rev Med Pharmacol Sci.2013;17:1542-45.

Назив предмета Врста студија

Психијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Медицинска психологија

Интегрисане академске студије медицине

Психологија развојног доба и старења

Основне академске студије здравствене неге

Психологија развојног доба и старења

Основне струковне студије здравствене неге

Здравствена нега психијатријског болесника са психијатријом

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега психијатријског болесника са психијатријом

Основне струковне студије здравствене неге

Психијатрија у специјалној рехабилитацији и едукацији

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Социјална психијатрија са рехабилитацијом

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације