Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Николина ПуповацАсистент

nikolina.pupovac@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021/6615751

ORCID ID : 0000-0003-0813-5420

Картон научног радника: 6313Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2020

Медицински факултет Нови Сад

Анатомија

Диплома

2017

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Pupovac N, Erić M, Sekulić S, Knezi N, Vlaški A, Hajder D et al. Morfological and morfometric analysis of the external aperture of the carotid canal in Serbian population. Int J Morphol. 2020; 38(4):1026-31.

23

Knezi N, Stojšić Džunja Lj, Ađić I, Marić D, Pupovac N. Morphology of the pterion in Serbian population. Int J Morphol. 2020; 38(4):820-24.

52

Pupovac N, Erić M, Knezi N. Morphometry of auricle. Medicina danas. 2017; 16(7-9):117-23.

52

Knezi N, Stojšić Džunja Lj, Marić D, Pupovac N, Erić M. Morfološka analiza nosnih kostiju i čeonog nastavka gornje vilice na ljudskim lobanjama. Medicina danas. 2017; 16(7-9):105-12.

34

Pupovac N, Anđelić N. Morphometry of the auricle. International Student Congress ISC 2017. Book of abstract, Graz, Austria, 2017:109.

Назив предмета Врста студија

Анатомија

Интегрисане академске студије медицине

Варијације у анатомији

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка површинска анатомија

Интегрисане академске студије медицине

Анатомија

Интегрисане академске студије стоматологије

Анатомија

Интегрисане академске студије фармације

Анатомија

Основне академске студије здравствене неге

Анатомија

Основне струковне студије здравствене неге

Анатомија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Анатомија

Основне академске студије радиолошке технологије

Анатомија

Основне академске студије медицинске рехабилитације и едукације

Функционална анатомија 1 и 2

Основне академске студије Факултета спорта и физичког васпитања

Основи анатомије за инжињере

Основне академске студије биомедицинског инжењерства, Факултет техничких наука

Основе анатомије људског организма

Основне академске студије физике