Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Бела ПрокешРедовни професор

Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад

bela.prokes@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0216613998

ORCID ID :

Картон научног радника: 839Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2011

Медицински факултет Нови Сад

Медицина рада

Докторат

2001

Медицински факултет Нови Сад

Медицина рада

Специјализација

1991

Медицински факултет Нови Сад

Медицина рада

Магистратура/мастер

1989

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Диплома

1982

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

70

Прокеш Б. Хепатотоксични ефекти вишегодишње експозиције медицинских радника субанестетским дозама халотана. (докторска дисертације). Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, 2001.

-

Прокеш Б. Клинички значај и узроци поремећаја серумских тиреоидних хормона у болестима јетре. (магистарски рад). Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, 1988.

23

Prokes B, Mikov I, Glavaski M. The Effect of Occupational Exposure to Wasted Halothane on Liver Functions of Operating Room Personnel. Pol J Environ Stud 2009;18(5):893-9.

23

Milutinović D, Golubović B, Brkić N, Prokeš B. Professional stress and health among critical care nurses in Serbia. Arch Ind Hyg Toxicol 2012; 63(2):171–80.

51

Španović M., Mikov I., Glavaški-Kraljević M., Prokeš B., Peričević-Medić S., Turkalj I.: Epidemiological characteristics of occupational anhropozoonoses in Autonomous Province of Vojvodina. Med Pregl 2017;70(11-12):425-32.

51

Momčilović D, Prokeš B, Slavnić N. The most frequent injury with mechanical corn picker during harvest – possibility of prevention. med Pregl 2011;64(3-4):148-51.

51

Прокеш Б, Мачванин Н, Симикић М, Савин Л , Ломен И. Интензитет општих вибрација код возача пољопривредних трактора при различитим режимима рада. Савремена пољопривредна техника 2013;39(1):65-76.

51

Прокеш Б, Мачванин Н, Симикић М, Савин Л, Шпановић М. Ниво топлотног стреса код возача пољопривредних трактора приликом спремања силаже. Савремена пољопривредна техника 2014;40(4):229-38.

52

Прокеш Б, Симикић М, Савин Л. Промене неких параметара крвне слике код земљорадника изложених пестицидима. Савремена пољопривредна техника 2016;42(2):129-42.

51

Прокеш Б, Мачванин Н, Савин Л, Симикић М, Ломен И. Могући здравствени ефекти вибрација на возаче трактора и мере за њихову превенцију. Савремена пољопривредна техника 2012; 38(3):243-53.

Назив предмета Врста студија

Медицина рада

Интегрисане академске студије медицине

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Заштита у радној средини

Основне академске студије здравствене неге

Заштита у радној средини

Основне струковне студије здравствене неге