Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Кармен СтанковРедовни професор

Медицински факултет, Катедра за биохемију

karmen.stankov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0216622907

ORCID ID : 0000-0002-3888-3473

Картон научног радника: 875Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Биохемија

Супспецијализација

2015

Медицински факултет Нови Сад

Клиничка генетика

Специјализација

2014

Медицински факултет Нови Сад

Клиничка фармакологија

Докторат

2004

Медицински факултет Нови Сад

Биохемија и молекуларна биологија

Магистратура/мастер

2000

Медицински факултет Нови Сад

Биохемија и молекуларна биологија

Диплома

1996

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

42

Монографија: Станков К. Генетске и молекуларне карактеристике карцинома штитасте жлезде са ћелијском оксифилијом. Медицински факултет Нови Сад, 2006, 172 стр. ISBN 86-7197-236-4

-

Уџбеник: Станков К. Биохемија и генетика наследних болести. Медицински факултет Нови Сад, 2016. ISBN: 978-86-7197-480-6

-

Практикум: Ковачевић З, Станков К, Бајин-Катић К. Приручник практичних и семинарских вежби из биохемије и молекуларне биологије. 2006. ISBN 86-7197-259-3

-

Поглавље у уџбенику: Станков К. Генетска предиспозиција за настанак малигнитета. Онкологија, уредник Дарјана Јовановић, Медицински факултет Нови Сад, 2009. ISBN 978-86-7197-292-5

21а

Stankov K, Benc D, Draskovic D. Genetic and epigenetic factors in etiology of diabetes mellitus type 1. Pediatrics. 2013; 32:1112-22 (IF=5.297, 2/118)

21

Stankov K, Stankov S, Katanić J. Genetic and epigenetic drug targets in myelodysplastic syndromes. Curr Pharm Des. 2017;23:135-69. (IF = 3.052, 74/25)

21

Stankov K. Editorial: Discovery and Validation of Drug Targets Through Human Genetics and Epigenetics. Curr Pharm Des. 2017;23:3-4. (IF = 3.052, 74/255)

21

Stankov K, Popovic S, Mikov M. C-kit signaling in cancer treatment. Curr Pharm Design, 2014; 20:2849-80 (IF = 3.452, 62/254)

22

Stankov K, Borisev I, Kojic V, Rutonjski L, Bogdanovic G. Modification of antioxidative and antiapoptotic genes expression in irradiated K562 cells upon fullerenol C60(OH)24 nanoparticle treatment. J Nanosci Nanotech. 2013;13:105-13 (IF = 1.339)

21

Stankov K, Pastore A, Toschi L, Kraimps JL, Bonneau D, Gibelin H, Levillain P, Volante M, Papotti M, Romeo G. Allelic loss on chromosomes 2q21 and 19p13.2 in Hürthle thyroid tumors. Intl J Cancer, 2004;111:463-7 (IF=4.416, 23/121)

Назив предмета Врста студија

Медицинска биохемија и хемија

Интегрисане студије медицине

Општа биохемија

Интегрисане студије фармације

Медицинска биохемија

Интегрисане студије фармације

Клиничка биохемија

Интегрисане студије фармације

Биохемија

Интегрисане студије стоматологије

Наноструктурисани биоматеријали у стоматологији

Интегрисане студије стоматологије

Биохемија

Основне академске студије здравствене неге

Молекуларна генетика човека

Докторске академске студије - Претклиничка истраживања

Молекуларне основе наследних болести

Докторске академске студије - Претклиничка истраживања

Актуелности у медицинској биохемији

Докторске академске студије - Претклиничка истраживања

Актуелности у интерној медицини

Докторске академске студије - Клиничка истраживања

Актуелности у медицинској биохемији

Докторске академске студије - Клиничка истраживања

Молекулска дијагностика и терапија малигних болести

Докторске академске студије - Клиничка истраживања

Принципи добре клиничке праксе

Докторске академске студије - Клиничка истраживања