Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Милорад ШпановићАсистент са докторатом

Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад

milorad.spanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0216613998

ORCID ID : 0000-0002-3951-3626

Картон научног радника: 4048Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2022

Медицински факултет Нови Сад

Медицина рада

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Јавно здравље

Специјализација

2013

Медицински факултет Нови Сад

Медицина рада

Диплома

2005

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

51

Spanovic Milorad, Mikov I, Glavaski Kraljevic M, Prokes B, Pericevic Medic S, Turkalj I. Epidemiological characteristics of occupational anthropozoonoses in the Autonomous Province of Vojvodina. Medicinski pregled 2017; 70(11-12): 425-32.

23

Turkalj I, Stojanovic SS, Petrovic K, Njagulj V, Mikov I, Spanovic Milorad. Psychosis following stab brain injury by a billiard stick. Hippokratia 2012; 16(3): 275-7.

52

Шпановић Милорад, Прокеш Б, Миков И, Миличевић Б, Балаћ Д, Радић И. Учесталост метаболичког синдрома медју радницима нафтне индустрије. Медицина данас 2010; 9(7-12): 245-52.

51

Прокеш Б, Мачванин Н, Симикић М, Савин Л, Шпановић Милорад. Ниво топлотног стреса код возача пољопривредних трактора приликом спремања силаже. Савр пољ тех 2014; 40(4): 229-38.

52

Митровић Ј, Главашки-Краљевић М, Миков И, Веселовски А, Перичевић-Медић С, Шпановић Милорад. Лумбални синдром код радника у ратарству. Медицина Данас 2016; 15(10-12): 160-71

53

Перичевић-Медић С, Миков И, Миличевић Б, Главашки-Краљевић М, Црепуља Ј, Шпановић Милорад. Пнеумокониозе у аутономној покрајини Војводини у периоду од 2000. до 2009. године. Здравствена заштита 2011; 40(6): 55-63.

53

Миков И, Васовић В, Миков М, Голочорбин-Кон С, Шпановић Милорад, Туркаљ И, Миличевић Б. Утицај професионалне изложености пестицидима и конзумирања алкохолних пића на функције јетре. Здравствена заштита 2013; 42(2): 47-55.

52

Перичевић-Медић С, Главашки-Краљевић М, Шпановић Милорад, Туркаљ И, Васовић В, Миков И. Де Кервенова болест као болест у вези са радом. Медицина данас 2017; 16(7-9): 134-41.

64

Шпановић Милорад, Миков И, Главашки-Краљевић М, Перичевић-Медић С, Туркаљ И, Медић С. Ризик од професионалних антропозооноза у Аутономној покрајини Војводини. У: Зборник радова XIII Конгрес медицине рада Србије са међународним учешћем, Златибор, 13-16. Септембар 2017. Свет рада 2017; 14(4): 559-61.

64

Španović Milorad, Mikov I, Glavaški-Kraljević M, Turkalj I, Radić I, Peričević-Medić S. Profesionalni virusni hepatitisi kod zdravstvenih radnika u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. U: Zbornik radova XXII Kongres medicine rada Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 25-28. Septembar 2013. Svet rada 2013; 10(4): 603-4.

Назив предмета Врста студија

Медицина рада

Интегрисане академске студије медицине

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Заштита у радној средини

Основне академске студије здравствене неге

Заштита у радној средини

Основне струковне студије здравствене неге