Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Гордана Велисављев ФилиповићВанредни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Одељење неонатологије

gordana.velisavljev-filipovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID : 0000-0002-2130-9328

Картон научног радника: 911Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2020

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија-Неонатологија

Докторат

2010

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија-Неонатологија

Супспецијализација

2004

Медицински факултет Београд

Неонатологија

Специјализација

1994

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Магистратура/мастер

1990

Медицински факултет Нови Сад

Неуробиологија-Фармакогенетика

Диплома

1986

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Velisavljev-Filipović G, Matić A, Dragićević М, Damjanovski D. Short-term outcome in preterm infants depending on whether they were born from singleton, twin or triplet pregnancy: data from a tertiary care hospital in Serbia. Srp Arh Celok Lek. In press. DOI: 10.2298/SARH181228061V 152/160

23

Kavecan I, Pajic M, Vuckovic N, Redzek Mudrinic T, Bjelica A, Velisavljev Filipovic G, Stojsic-Milosavljevic A, Vijatov-Djuric G, Stojsica M, Erdes-Kavecan Dj, Savic R, Katanic J, Hrnjak Ilic H. Pachydermodactyly: a rare type of macrodactyly as a dermatological sign of compulsive behavior and repetitive minor trauma; a case report and review of the literature. Iran Red Crescent Med J. 2018;20(9):e79992.

51

Velisavljev-Filipović G. Protocol application of ultrasound in intracranial hemorrhage in premature infants. Med Pregl 2005; 58 (3-4) 185-190.

23

Velisavljev-Filipović G. Neurosensory outcome of prematurely born children following intracranial haemorrhage. Srp Arh Celok Lek. 2011;139(1-2):6-11. PMID: 21563640

23

Matic A, Prcic S, Matic M, Velisavljev Filipovic G, Ristivojevic A. Cutis marmorata teleangiectatica congenita in a preterm newborn-case report and literature review. Iran Red Crescent Med J. 2012; 14 (9):578–83.

23

Draskovic B, Uram-Benka A, Fabri I, Velisavljev-Filipovic G. Atypical intrauterine parvo B 19 infection. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2012 Aug;9(9):427-9

23

Matić A, Velisavljev Filipović G, Lovrenski J, Gajdobranski Đ. A case of severe type of cerebro-costo-mandibular syndrome. Srp Arh Celok Lek. 2016;144(7-8):431-5

51

Velisavljev M, Velisavljev-Pomoriški M, Velisavljev G, Velisavljev D. Quo vadis harmacotherapia Srp arh celok lek 1992; 120 (Suppl 3): 118-120

-

VelisavljevFilipović G. Neonatology. In Jovanovic Privrodski J, editor. Pediatrics for medical students, 1st edition. Medical Faculty, Novi Sad; 2012.с.80-81;146-165

-

VelisavljevFilipović G. Neonatology. In Jovanovic Privrodski J, editor. Pediatrics for medical students, 2nd edition. Medical Faculty, Novi Sad; 2015.с.80-81;146-165

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интергисане академске студије медицине

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне струковне студије здравствене неге

Педијатрија

Основне академске студије Медицинске рехабилитације

Развојна педијатрија

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Инструменти процене раног развоја код деце

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Етички принципи у медицинској науци и пракси

мастер академске студије здравствене неге, специјалне рехабилитације и едукације, медицинске рехабилитације

Принципи добре клиничке праксе

Докторске академске студије клиничка истраживања