Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Олга ЖивановићВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за психијатрију

olga.zivanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843272

ORCID ID :

Картон научног радника: 2365Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2023

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија

Докторат

1999

Медицински факултет Београд

Психијатрија

Специјализација

1994

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија

Магистратура/мастер

1994

Медицински факултет Београд

Биолошка психијатрија

Диплома

1990

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

21

Nedic A, Zivanovic O, Lisulov R: Nosological status of social phobia: contrasting classical and recent literature. Current opinion in psychiatry, 2011; 24:61-66.

Zivanovic O. Lithium: A classic drug - Frequently discussed, but, sadly, seldom prescribed! AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY, (2017), vol. 51 br. 9, str. 886-896

21

Zivanovic O, Nedic A: Kraepelin's concept of manic-depressive insanity: One hundred years later. Journal of Affective Disorders, 2012; 137 (1-3): 15-24.

Poznić Ješić M. Živanović O. Nikolić I. I sar. Duboka moždana stimulacija u psihijatriji. Medicinski Pregled, LVVII (1-2): 28-32, 2014.

Poznić Ješić M. Ješić A, babović Filipović J, Živanović O. Ekstrapiramidalni simptomi izazvani antipsihoticima. Medicinski Pregled, 11-12: 521-563, 2012.

Cvjetković Bošnjak M, Soldatović Stajić B, Nedić A. Živanović O. Hipotireoza i bipolarni poremećaj. Engrami 33 (4): 55-58, 2011.

Okanović M. Živanović O. Valproat, bipolarni poremećaj i sindrom policističnih jajnika. Medicinski Pregled, 69 (3-4): 121-126, 2016

Živanović O, Paunović VR.:Problemi taksonomije depresije: nemoć nozologije ili ustupak pragmatičnosti. Acta Clinica, 9: 9-33, 2005.

Till E., Živanović O. Afektivni poremećaji u savremenim operacionalizovanim klasifikacionim sistemima. Psihijatrija danas, 24 (3

Živanović O., Till E. Serotoninski sindrom – prikaz slučaja. Medicinski pregled, 3

НАЦИОНАЛНИ водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење схизофреније / [израдила] Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе, министарство здравља Републике Србије ; [уредник Надежда Човиковић Штернић], 2013.

Назив предмета Врста студија

Психијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Медицинска психологија

Интегрисане академске студије медицине

Психијатрија са негом психијатријског болесника

Основне академске студије здравствене неге

Психијатрија са негом психијатријског болесника

Основне струковне студије здравствене неге

Медицинска психологија

Основне академске студије здравствене неге

Медицинска психологија

Основне струковне студије здравствене неге

Медицинска психологија

Основне академске студије медицинске рехабилитације