Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Амир Ел ФараАсистент

Клинички центар Војводине, Клиника за хематологију

amir.elfarra@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843424

ORCID ID : 0000-0002-1551-1829

Картон научног радника: 6268Академска каријера Година Институција Област

Специјализација

2021

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина-хематологија

Диплома

2013

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

51

Ел Фара A, Секулић Б, Урошевић И, Поповић С, Пејин Д, Савић А. Алогена трансплантација матичних ћелија хематопоезе у Клиничком центру Војводине. Мed Pregl. 2017;LXX(Suppl 1):13-17.

51

Урошевић И, Савић И, Ел Фара А, Секулић Б, Савић А, Балинт Б. Аутологна трансплантација матичних ћелија хематопоезе у лечењу хематолошких малигнитета у Клиничком центру Војводине. Меd Pregl. 2017;LXX(Suppl 1):19-25.

51

Зремски В, Савић А, Чемерикић-Мартиновић В, Милошевић И, Драгичевић М, Ел Фара А. Т-ћелијска леукемија великих гранулисаних лимфоцита са клиничком сликом трансфузионо зависне анемије и протрахованим терапијским одговором на циклоспорин А – приказ случаја. Меd Pregl. 2016;69(11-12):376-378.

51

Sekulić B, Urošević I, Perčić I, Dragičević M, El Farra A, Savić A. Acute myeloid leukemia and prognosis in the era of molecular markers. Akutna mijeloidna leukemija u eri molekularnih biomarkera. Medicinski pregled 2017; LXX (11-12): 417- 423.

64

Секулић Б, драгичевић М, Ел Фара А, Влаисављевић Н, Рајић Н. Type B lactate acidosis as a seriouse complication in large B cell non-Hodgkin lymphoma – two case reports. 3rd serbian hematologists congress. 2015 Nov 13-15. Крагујевац, 2015; 159.

23

Урошевић И, Перчић И, Драгичевић Јојкић М , Докић М, Дл Фарра А, Савић А, Милошевић И, Влаисављевић Н, Секулић Б , Балинт Б. Ефикасност генеричког Иматиниба у лечењу хроничне мијлоидне леукемије – Резултати једног центра. Vojnosanitetski pregled (2019); Online First September, 2019.

34

Ел Фара А, Сакач В, Влаисављевић Н, Драгичевић Јојкић М, Докић М. Да ли ковид инфекција може и да „спасе“ живот? Приказ случаја болесника којем је током лечења ковид пнеумоније дијагностикован аденокарцином бубрега и хронична лимфоцитна леукемија. The first world conference, fighting COVID-19 pandemic, Health chalenges. 2022 March 26-28. Belgrade, 2022; 402.

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу 2

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Основне струковне студије здравствене неге

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Основне академске студије здравствене неге

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије медицине

Интерна медицина - хематологија

Интегрисане академске студије медицине