ОБРАЗОВАЊЕ

КОНТАКТ: Служба за докторске студије и специјализацијеСписак ментора


Презиме и име запосленог
Датум објаве

Андрејић Вишњић М. Бојана

03. 10. 2023.

Андријевић М. Илија

03. 10. 2023.

Андријевић Н. Љиљана

03. 10. 2023.

Антић Б. Јелена

03. 10. 2023.

Атанацковић Крстоношић Т. Милица

03. 10. 2023.

Бабић М. Никола

19. 03. 2024.

Бабовић С. Синиша

03. 10. 2023.

Бајкин А. Ивана

03. 10. 2023.

Бајкин В. Бранислав

03. 10. 2023.

Барак Ф. Ото

13. 11. 2023.

Баришић А. Ненад

11. 03. 2024.

Барјактаровић Р. Ива

03. 10. 2023.

Баста Николић Д. Маријана

03. 10. 2023.

Бећаревић Б. Мирјана

03. 10. 2023.

Бијеловић В. Сања

03. 10. 2023.

Бјелановић М. Јелена

03. 10. 2023.

Бјелица Л. Артур

03. 10. 2023.

Бјелобрк С. Марија

03. 10. 2023.

Блажић П. Лариса

03. 10. 2023.

Бобан M. Јасмина

03. 10. 2023.

Богавац А. Мирјана

23. 11. 2023.

Богдановић Р. Јово

03. 10. 2023.

Бошковић М. Ксенија

03. 10. 2023.

Брестовачки Свитлица С. Бранислава

03. 10. 2023.

Бркић В. Снежана

03. 10. 2023.

Бркић Јовановић Р. Нина

03. 10. 2023.

Бугарски Игњатовић В. Војислава

03. 10. 2023.

Букарица С. Светлана

03. 10. 2023.

Буљчик Чупић М. Маја

03. 10. 2023.

Бурсаћ С. Далиборка

16. 11. 2023.

Вапа М. Душан

04. 10. 2023.

Васовић М. Велибор

04. 10. 2023.

Велицки У. Лазар

04. 10. 2023.

Вељовић Ј. Тања

04. 10. 2023.

Веселиновић М. Мила

20. 03. 2024.

Вијатов Ђурић В. Гордана

04. 10. 2023.

Вилотијевић Даутовић М. Гордана

04. 10. 2023.

Вицко Ф. Ференц

04. 10. 2023.

Вицковић В. Сања

04. 10. 2023.

Војводић И. Светлана

04. 10. 2023.

Војинов С. Саша

04. 10. 2023.

Војновић А. Матилда

04. 10. 2023.

Воргучин И. Ивана

04. 10. 2023.

Вујановић М. Љуба

04. 10. 2023.

Вујков Б. Сања

04. 10. 2023.

Вукмировић Н. Саша

21. 11. 2023.

Вукоја Н. Марија

04. 10. 2023.

Вукоје И. Каролина

25. 12. 2023.

Вулековић Б. Петар

04. 10. 2023.

Вучај Ћириловић А. Викторија

04. 10. 2023.

Вучинић С. Наташа

18. 03. 2024.

Вучинић В. Предраг

04. 10. 2023.

Вучинић M. Никола

04. 10. 2023.

Вучковић А. Биљана

04. 10. 2023.

Вучковић М. Нада

04. 10. 2023.

Гаварић С. Неда

04. 10. 2023.

Гавриловић М. Срђан

09. 10. 2023.

Гајдобрански П. Ђорђе

04. 10. 2023.

Гајинов Т. Зорица

04. 10. 2023.

Гајић З. Зоран

04. 10. 2023.

Гвозденовић М. Немања

04. 10. 2023.

Гвозденовић В. Љиљана

04. 10. 2023.

Гебауер Букуров Е. Ксенија

04. 10. 2023.

Глигорић И. Емилиа

19. 10. 2023.

Гојковић Д. Зоран

04. 10. 2023.

Голубовић С. Шпела

04. 10. 2023.

Голубовић Т. Борис

11. 10. 2023.

Голубовић Б. Јагош

04. 10. 2023.

Голушин Н. Зоран

04. 10. 2023.

Грујић Н. Јасмина

04. 10. 2023.

Грујић С. Зорица

04. 10. 2023.

Грујић Летић Н. Невена

04. 10. 2023.

Грујичић Ј. Маја

04. 10. 2023.

Гусман П. Вера

04. 10. 2023.

Гушић Ж. Ивана

04. 10. 2023.

Давидовић П. Софија

04. 10. 2023.

Данкуц В. Драган

04. 10. 2023.

Демеши Дрљан А. Чила

04. 10. 2023.

Дицков С. Александра

04. 10. 2023.

Додер Ж. Радослава

04. 10. 2023.

Драгичевић М. Данијела

04. 10. 2023.

Драговац С. Горана

04. 10. 2023.

Драпшин П. Миодраг

04. 10. 2023.

Драшковић Б. Биљана

04. 10. 2023.

Дробац Р. Милан

04. 10. 2023.

Дуганџија И. Тихомир

04. 10. 2023.

Ђанић П. Маја

04. 10. 2023.

Ђекић Малбаша Н. Јелена

04. 10. 2023.

Ђилвеси Г. Ђула

04. 10. 2023.

Ђолаи А. Матилда

04. 10. 2023.

Ђурић Д. Мирна

04. 10. 2023.

Ђурић Ђ. Миланко

04. 10. 2023.

Ђуровић Копривица Ј. Даниела

04. 10. 2023.

Ерић М. Мирела

04. 10. 2023.

Жарков Г. Марија

04. 10. 2023.

Жеравица Р. Радмила

04. 10. 2023.

Живановић Дејан

04. 10. 2023.

Живановић Д. Жељко

04. 10. 2023.

Живковић Д. Драгана

04. 10. 2023.

Живојинов М. Мирјана

04. 10. 2023.

Зарић М. Бојан

04. 10. 2023.

Звездин С. Биљана

04. 10. 2023.

Звекић Сворцан С. Јелена

25. 01. 2024.

Згоњанин Босић Драгана

04. 10. 2023.

Иванов З. Оливера

24. 01. 2024.

Иванов Ђ. Дејан

04. 10. 2023.

Иванов Ђ. Игор

04. 10. 2023.

Ивановић М. Владимир

04. 10. 2023.

Ивков Симић Ђ. Милана

04. 10. 2023.

Ивковић Капицл В. Татјана

04. 10. 2023.

Илинчић П. Бранислава

04. 10. 2023.

Илић М. Александра

04. 10. 2023.

Илић А. Татјана

04. 10. 2023.

Илић Л. Ђорђе

04. 10. 2023.

Илић Мирослав

04. 10. 2023.

Илић П. Мирослав

04. 10. 2023.

Илић Сабо Р. Јелена

04. 10. 2023.

Ичин С. Тијана

04. 10. 2023.

Јакимов Димитар

05. 10. 2023.

Јаковљевић Ј. Ана

13. 03. 2024.

Јанковић С. Тања

25. 01. 2024.

Јањић Ј. Наташа

05. 10. 2023.

Јевтић Р. Марија

05. 10. 2023.

Јелача Б. Бојан

05. 10. 2023.

Јеремић П. Димитрије

05. 10. 2023.

Јеремић Кнежевић Н. Милица

05. 10. 2023.

Јовановић А. Младен

05. 10. 2023.

Јовановић И. Александар

05. 10. 2023.

Јовановић В. Гордана

05. 10. 2023.

Јовановић Галовић Александра

05. 10. 2023.

Јованчевић Д. Љиљана

05. 10. 2023.

Јовић М. Рајко

05. 10. 2023.

Јовићевић Н. Мирјана

05. 10. 2023.

Јовичић Бата Н. Јелена

05. 10. 2023.

Јокић Р. Радоица

05. 10. 2023.

Кавечан И. Ивана

05. 10. 2023.

Караба Јаковљевић И. Деа

05. 10. 2023.

Каран Ракић В. Ведрана

05. 10. 2023.

Катанић Н. Јасмина

05. 10. 2023.

Кашиковић Лечић Б. Светлана

05. 10. 2023.

Квргић Т. Светлана

05. 10. 2023.

Кираљ И. Александар

05. 10. 2023.

Кладар В. Небојша

05. 10. 2023.

Клашња В. Александар

05. 10. 2023.

Кљајић Л. Владимир

12. 10. 2023.

Кнежевић А. Владимир

03. 01. 2024.

Кнежевић Љ. Александар

05. 10. 2023.

Кнежевић В. Виолета

05. 10. 2023.

Ковачевић Д. Надица

05. 10. 2023.

Ковачевић М. Мила

05. 10. 2023.

Козић Б. Душко

05. 10. 2023.

Којић Весна

05. 10. 2023.

Коларов П. Виолета

05. 10. 2023.

Коларовић Л. Јованка

05. 10. 2023.

Копитовић Ш. Александар

05. 10. 2023.

Копитовић Ш. Иван

05. 10. 2023.

Копрившек М. Катарина

05. 10. 2023.

Красник О. Растислава

24. 01. 2024.

Крстић З. Татјана

05. 10. 2023.

Крстоношић С. Бојана

05. 10. 2023.

Крстоношић С. Вељко

05. 10. 2023.

Кухајда М. Иван

05. 10. 2023.

Лаиновић З. Тијана

05. 10. 2023.

Лакић З. Тања

05. 10. 2023.

Лалић Ј. Ненси

05. 10. 2023.

Лалић Поповић Н. Младена

05. 10. 2023.

Лалошевић М. Душан

05. 10. 2023.

Леваков В. Иван

05. 10. 2023.

Лемајић Комазец Н. Слободанка

05. 10. 2023.

Лендак Ф. Дајана

05. 10. 2023.

Ловренски Н. Александра

05. 10. 2023.

Ловренски Д. Јован

05. 10. 2023.

Лукач Д. Дамир

05. 10. 2023.

Лучић А. Милош

05. 10. 2023.

Лучић М. Силвија

05. 10. 2023.

Лучић Прокин Л. Александра

05. 10. 2023.

Маленковић Ђ. Горан

06. 10. 2023.

Малетин З. Александра

06. 10. 2023.

Мандић Д. Аљоша

06. 10. 2023.

Манојловић Е. Владимир

06. 10. 2023.

Маринковић Д. Марија

06. 10. 2023.

Марић Л. Душица

29. 05. 2024.

Марић Т. Даниела

06. 10. 2023.

Матијашевић А. Јован

06. 10. 2023.

Матијевић М. Радмила

06. 10. 2023.

Матић Б. Милан

06. 10. 2023.

Матић М. Александра

06. 10. 2023.

Медић Д. Деана

11. 03. 2024.

Медић Стојаноска К. Милица

19. 10. 2023.

Мијатов Р. Ивана

29. 11. 2023.

Мијатовић Јовановић П. Весна

06. 10. 2023.

Мијатовић Јовин М. Весна

06. 10. 2023.

Миков М. Иван

06. 10. 2023.

Миков А. Александра

24. 01. 2024.

Микулић П. Мира

06. 10. 2023.

Миланков М. Вукадин

06. 10. 2023.

Милановић Љ. Маја

06. 10. 2023.

Милекић Р. Бојана

06. 10. 2023.

Милијашевић Ж. Борис

06. 10. 2023.

Милић Б. Наташа

06. 10. 2023.

Милованчев Б. Александра

13. 05. 2024.

Милошевић Д. Ивана

06. 10. 2023.

Милошевић П. Наташа

06. 10. 2023.

Милутиновић Т. Драгана

09. 10. 2023.

Миљковић С. Александар

06. 10. 2023.

Миљковић Р. Татјана

06. 10. 2023.

Мирковић М. Синиша

06. 10. 2023.

Мирнић А. Јелена

06. 10. 2023.

Митић П. Горана

06. 10. 2023.

Митровић М. Милена

06. 10. 2023.

Михаиловић M. Јасна

06. 10. 2023.

Младеновић Сегеди С. Љиљана

06. 10. 2023.

Мрђановић Јасминка

06. 10. 2023.

Николин Л. Борислава

06. 10. 2023.

Николић М. Наташа

16. 04. 2024.

Николић В. Станислава

06. 10. 2023.

Николић Д. Александра

06. 10. 2023.

Николић Р. Јелена

06. 10. 2023.

Николић Р. Оливера

06. 10. 2023.

Николић С. Божана

06. 10. 2023.

Николић С. Драган

06. 10. 2023.

Николић В. Иван

06. 10. 2023.

Нинковић С. Срђан

06. 10. 2023.

Обрадовић С. Душанка

06. 10. 2023.

Остојић В. Јелена

06. 10. 2023.

Павловић М. Небојша

09. 10. 2023.

Пантелинац П. Слободан

16. 05. 2024.

Пањковић Д. Милана

09. 10. 2023.

Пастернак Ј. Јанко

09. 10. 2023.

Патић В. Александра

09. 10. 2023.

Паут Кустурица М. Милица

09. 10. 2023.

Пејин Д. Радослав

09. 10. 2023.

Перчић З. Иванка

09. 10. 2023.

Петковић М. Стојан

09. 10. 2023.

Петрић Р. Ведрана

09. 10. 2023.

Петровић Б. Бојан

09. 10. 2023.

Петровић Д. Ђорђе

09. 10. 2023.

Петровић Ј. Владимир

09. 10. 2023.

Петровић М. Љубомир

09. 10. 2023.

Петровић С. Милован

09. 10. 2023.

Петронијевић Шарчев С. Бранислава

09. 10. 2023.

Пилија И. Владимир

09. 10. 2023.

Пилиповић С. Ана

09. 10. 2023.

Попадић Гаћеша Ж. Јелена

09. 10. 2023.

Поповић Б. Милка

09. 10. 2023.

Поповић С. Лазар

09. 10. 2023.

Поповић С. Милица

09. 10. 2023.

Поповић Ј. Коста

09. 10. 2023.

Поповић С. Ђорђе

09. 10. 2023.

Поповић Петровић Л. Светлана

09. 10. 2023.

Поша М. Михаљ

09. 10. 2023.

Првуловић Буновић М. Наташа

09. 10. 2023.

Преведен А. Томислав

09. 10. 2023.

Протић Б. Млађан

09. 10. 2023.

Прћић Т. Соња

09. 10. 2023.

Пушкар М. Татјана

09. 10. 2023.

Радовановић Д. Зоран

09. 10. 2023.

Радовановић Р. Драгана

09. 10. 2023.

Радошевић В. Драгана

13. 10. 2023.

Рајчевић Ђ. Смиљана

09. 10. 2023.

Ракић С. Горан

09. 10. 2023.

Рамић Д. Бојана

09. 10. 2023.

Ратковић С. Драгана

14. 12. 2023.

Рашковић Л. Александар

09. 10. 2023.

Реџек Ј. Александар

09. 10. 2023.

Реџек Мудринић Б. Татјана

09. 10. 2023.

Ристић М. Миољуб

09. 10. 2023.

Росић И. Миленко

09. 10. 2023.

Рош Н. Татјана

09. 10. 2023.

Ружић С. Маја

09. 10. 2023.

Савић Д. Александар

09. 10. 2023.

Савић С. Жељка

09. 10. 2023.

Савовић Н. Слободан

09. 10. 2023.

Сакач Б. Дејан

09. 10. 2023.

Самарџија Д. Голуб

09. 10. 2023.

Самојлик Н. Исидора

09. 10. 2023.

Секулић Р. Слободан

09. 10. 2023.

Семниц Д. Марија

09. 10. 2023.

Симин П. Драгана

09. 10. 2023.

Симић С. Светлана

09. 10. 2023.

Симић Панић С. Душица

09. 10. 2023.

Славић О. Данијел

14. 12. 2023.

Славковић З. Санела

09. 10. 2023.

Смиешко М. Гордана

09. 10. 2023.

Спасојевић Д. Слободан

09. 10. 2023.

Срдић Галић Ђ. Биљана

09. 10. 2023.

Срђеновић Чонић У. Бранислава

13. 02. 2024.

Станимиров Г. Бојан

09. 10. 2023.

Станков М. Кармен

09. 10. 2023.

Станковић С. Милан

09. 10. 2023.

Стефан Микић И. Сандра

09. 10. 2023.

Стилиновић П. Небојша

09. 10. 2023.

Стојадиновић С. Александра

09. 10. 2023.

Стојановић Д. Весна

09. 10. 2023.

Стојановић С. Сања

09. 10. 2023.

Стојчевић Малетић Д. Јелена

09. 10. 2023.

Стојшин М. Ивана

09. 10. 2023.

Стојшић Милосављевић Ђ. Анастазија

09. 10. 2023.

Стокић Ј. Едита

09. 10. 2023.

Тадић Ј. Снежана

09. 10. 2023.

Татић Р. Миланка

09. 10. 2023.

Тегелтија Р. Драгана

09. 10. 2023.

Теофиловић Д. Бранислава

05. 10. 2023.

Тепавчевић Б. Весна

09. 10. 2023.

Тил Е. Виктор

09. 10. 2023.

Томас Петровић Д. Ана

09. 10. 2023.

Томашевић Тодоровић Т. Снежана

09. 10. 2023.

Томић Д. Сања

17. 01. 2024.

Томић С. Зденко

09. 10. 2023.

Торовић Д. Љиља

13. 02. 2024.

Тривунић Дајко Р. Сандра

09. 10. 2023.

Трифуновић Д. Јасна

09. 10. 2023.

Трудић Ђ. Аника

09. 10. 2023.

Тубић М. Теодора

09. 10. 2023.

Туркулов С. Весна

09. 10. 2023.

Ћебовић Н. Татјана

09. 10. 2023.

Ћелић М. Дејан

09. 10. 2023.

Ћирин М. Дејан

09. 10. 2023.

Увелин А. Арсен

09. 10. 2023.

Урам Бенка С. Ана

09. 10. 2023.

Урошевић М. Ивана

09. 10. 2023.

Фаркаш Агатић Ј. Зита

09. 10. 2023.

Фејса Леваков М. Александра

09. 10. 2023.

Хорват Ј. Олга

09. 10. 2023.

Хрњаковић Цвјетковић Б. Ивана

09. 10. 2023.

Хромиш Ј. Сања

09. 10. 2023.

Цвејић М. Јелена

09. 10. 2023.

Цвијановић Б. Милан

09. 10. 2023.

Цвјетковић Бошњак M. Мина

09. 10. 2023.

Чабаркапа С. Велибор

09. 10. 2023.

Чанадановић М. Владимир

09. 10. 2023.

Чанковић K. Милош

09. 10. 2023.

Чанковић И. Соња

09. 10. 2023.

Чанковић К. Душан

09. 10. 2023.

Чанковић З. Миленко

09. 10. 2023.

Чапо Ђ. Иван

09. 10. 2023.

Чемерлић Ађић Б. Нада

09. 10. 2023.

Четојевић Симин Драгана

09. 10. 2023.

Шарчев Н. Иван

09. 10. 2023.

Шушак С. Стаменко

09. 10. 2023.

Шушњевић Л. Соња

18. 12. 2023.


Обрасци за пријаву теме и израду докторске дисертације


Обрасци се примењују од 1. априла 2021. године.

Образац Линк ка обрасцу
Пријава докторске дисертације Образац 1 
Сагласност ментора о испуњености услова за пријаву теме докторске дисертације Образац M1
Лични подаци кандидата за израду докторске дисертације Образац 2
Сагласност ментора Образац 3

Извештај о оцени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације (важи од 4. 11. 2022. године)

Захтев за давање сагласности на извештај о оцени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације

Образац 4

Образац 4a

Сагласност ментора о завршеном раду Образац M2
Корице докторске дисертације и прва унутрашња страница Образац 5

Кључна документацијска информација на српском и енглеском језику (примењује се од 28. 3. 2024. године)

Изјава о ауторству

Изјава о истоветности

Изјава о коришћењу

Образац 5a

Образац 5б

Образац 5в

Образац 5г

Извештај о оцени докторске дисертације (примењује се од 28. 3. 2024. године) Образац 6
Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији Образац 7
Захтев за промоцију доктора наука Образац 8б
План третмана података Прилог
Потврда о предаји електронске верзије доктората Потврда
Изјава докторанда Изјава

Уговорен термин потврдити Служби за докторске студије.


Поступак израде и одбране докторске дисертације

Пријава теме докторске дисертације


Образац 1 – Пријава теме докторске дисертације

Извештај о оцени подобности кандидата, теме и ментора

Образац 4 - Извештај о оцени подобности кандидата, теме и ментора (важи од 4. 11. 2022. године)
Образац 4a - Захтев за давање сагласности на извештај о оцени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације

*Комисија за писање извештаја предаје образац 4 у року од 60 дана, од дана именовања од стране Наставно-научног већа. Извештај се предаје у десет примерака (2 оригинала) и у електонској форми на doktorske.studije@mf.uns.ac.rs.
*Захтев (образац 4а) се предаје у два примерка.

Завршна верзија докторске дисертације

 1. Кандидат доставља рукопис докторске дисертације на мишљење ментору у меком повезу или у електронској форми. Ментор је дужан да прегледа завршну верзију докторске дисертације у року од 60 дана од дана пријема и одлучи о давању писмене сагласности (Сагасност ментора о завршеном раду на докторској дисертацији – Образац М2) да је може предати у даљу процедуру.

  • Завршна верзија докторске дисертације за проверу применом софтвера за детекцију плагијаризма доставља се у електронској форми (word) на doktorske.studije@mf.uns.ac.rs, коју чини: име докторанда, име ментора, назив дисертације, апстракт на српском и енглеском језику, ауторски текст на латиничном писму од увода до закључка, без насловне стране, обрасца 5а (кључна документацијска информација), без захвалнице, садржаја, цртежа, графикона, табела и њихових назива, библиографије или неких других прилога и без Плана третмана података. Кандидат треба да нагласи уколико се у тексту рада више пута спомиње нека фраза (назив неке Скале или Упитника коришћених у истраживачком делу рада). Чешће спомињане фразе, Скале и Упитници треба да буду у посебном word документу.
  • Завршна верзија на doktorske.studije@mf.uns.ac.rs (PDF документ)
  • Образац M2 - Сагасност ментора о завршеном раду на докторској дисертацији
  • Потврду Библиотеке Факултета о испуњености услова за предају завршне верзије
  • Предлог надлежне катедре о именовању комисије за оцену и одбрану докторске дисертације*
  • Индекс.

*Комисију за оцену докторске дисертације чине три члана у наставном/научном звању, од којих најмање један није у радном односу на Медицинском факултету.

*Комисију за одбрану докторске дисертације чини пет чланова у наставном/научном звању, од којих најмање један није у радном односу на Медицинском факултету и два резервна члана од којих један није у радном односу на Медицинском факултету

 1. Након одлуке Наставно-научног већа о именовању комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, доставља се следеће:

 

 

Извештај о оцени докторске дисертације


Образац 6 – Извештај о оцени докторске дисертације

*Комисија за писање извештаја предаје образац 6 у року од 60 дана, од дана именовања од стране Наставно-научног већа. Извештај се предаје у десет примерака (2 оригинала) и у електонској форми на doktorske.studije@mf.uns.ac.rs.

Образац 7 - Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији

*Образац се предаје у два примерка и у електронској форми на doktorske.studije@mf.uns.ac.rs уз образац 6.

Одбрана докторске дисертације


Заказивање термина и објављивање на сајту Факултета

Документација која се подноси за одбрану:

 • Кратка биографија
 • Испитна пријава
 • Образац 8б – Захтев за промоцију доктора наука доставити на doktorske.studije@mf.uns.ac.rs

Трошкови одбране износе 50.000,00 (Медицински факултет 840-1633666-55, позив на број 05-11)

Трошкови штампања дипломе и промоције доктора наука износе

1.700,00 (Медицински факултет 840-1633666-55, позив на број 05-11)

3.300,00 (Универзитет у Новом Саду 840-631666-25, позив на број 05101636534)


Одбрањене докторске дисертације


Најаве одбрана докторских дисертација


Кандидат
Наслов докторске дисертације
Просторија
Датум
Време
ЈОВАНА ДРЉАЧА-ЛЕРО
„Утицај диазепама, темозоломида и њихове
комбинације на експресију ГАБА-А рецепторских
субјединица и прогностичких маркера у in vitro и in vivo
моделима глиобластома“
Амфитеатар 4 нова зграда Медицинског факултета
6. 6. 2024.
13:00

Уговорен термин потврдити Служби за докторске студије.
Огласна табла за студенте


◾ НАСТАВА


Распоред наставе за школску 2023/2024. годину


Преузмите документ/е:

Распоред наставе за школску 2023-24. годину.pdf


◾ УПИС И ОВЕРА СЕМЕСТРА


◾ ИСПИТИ


КАЛЕНДАР РОКОВА ПРИЈАВЕ ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ


Преузмите документ/е:

Календар испитних рокова 2023-24.pdf


Семинарски рад 1 и 2

 

Тему семинарског рада студент бира у договору са саветником/ментором. Семинарски рад у електронској форми, након пријаве испита, послати на мејл адресу Програмског  савета одговарајућег модула и у штампаној форми Служби за fдокторске студије.

 

Испит се полаже пред Програмским саветом модула :

 1. модул: Морфолошке науке и дијагностички имиџинг

morfolokenaukeidijagnostikiimiding@mf.uns.ac.rs

проф. др Синиша Бабовић, председник

 1. модул: Клиничка и експериментална фармакологија, биохемија и лабораторијска медицина

farmakologijabiohemijailaboratorijskamedicina@mf.uns.ac.rs

 проф. др Кармен Станков, председник

 1. модул: Клиничка и експериментална физиологија са физикалном медицином и рехабилитацијом

fiziologijasafizikalnommedicinomirehabilitacijom@mf.uns.ac.rs

проф. др Отто Барак, председник

 1. модул: Фармацеутске науке

farmaceutskenauke@mf.uns.ac.rs

доц. др Небојша Кладар, председник

 1. модул: Дентална медицина

dentalnamedicina@mf.uns.ac.rs

 проф. др Бојан Петровић, председник

 1. модул: Јавно Здравље

javnozdravlje@mf.uns.ac.rs

проф. др Владимир Петровић, председник

 1. модул: Хумана репродукција, перинатологија и педијатрија

humanareprodukcijaperinatologijaipedijatrija@mf.uns.ac.rs

 проф. др Артур Бјелица, председник

 1. модул: Неуронауке

neuronauke@mf.uns.ac.rs

 проф. др Душко Козић, председник

 1.  модул: Запаљење, инфекције и имунитет

zapaljenjeinfekcijeiimunitet@mf.uns.ac.rs

проф. др Татјана Илић, председник

 1. модул: Клиничка и експериментална интерна медицина и онкологија

internamedicinaionkologija@mf.uns.ac.rs

проф. др Марија Вукоја, председник

 1. модул: Клиничка и експериментална хирургија и анестезија

klinikaieksperimentalnahirurgijaianestezija@mf.uns.ac.rs

 проф. др Лазар Велицки, председник

 1. модул: Здравствена нега

zdravstvenanega@mf.uns.ac.rs

 проф. др Драгана Милутиновић, председник


Преузмите документ/е:

Семинарски рад 1 и 2.pdf


◾ ОСТАЛО


Продужење рока за предају пријаве теме докторске дисертације

Продужава се рок за предају пријаве теме докторске дисертације до 30.04.2024. године, за студенте који су студије уписали закључно са школском 2020/21. годином.


Преузмите документ/е:


Образац - Сагласност саветника


Преузмите документ/е:

Образац - Сагласност саветника.doc